Skip to main content

08.15 A menedék, a folyó és a megváltó

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 46,1-11

A 46., 47. ÉS 48. ZSOLTÁR szorosan összetartozik. Dicsőítő trilógiát képeznek, amelyben Jeruzsálemnek az ellenségtől való valamelyik nagy szabadulását ünneplik. De annak az eljövendő napnak is szép előképe, amikor Krisztus fog eljönni, hogy megszabadítsa Jeruzsálem ostromlott városát, és felállítsa trónját és Királyságát. Van tehát egy elsődleges történeti értelmezése, egy másodlagos prófétai beteljesedése, és egy ránk vonatkozó gyakorlati alkalmazása.

Három szakaszra van osztva a „Szela" zenei szünettel a 3.7. és 11. versben. Az első szakasz, 1-3. v., azzal kezdődik, hogy „Isten a mi oltalmunk és erősségünk! Igen bizonyos segítség a nyomorúságban", 2. v. Ez Luther nagy himnuszát juttatja eszünkbe: „Erős vár a mi Istenünk".

A 2-3. vers szavait nukleáris háború eredményeire lehetne alkalmazni. A Jel 6,12-17 leír hasonló állapotokat a nagy nyomorúság idején. Istennek lesz egy biztonságos helye népe számára az alatt a rettenetes időszak alatt, Jel 12,14.

Az első szakaszban van egy zúgó és háborgó tenger, de a második szakaszban, 4-7. v., a nyugalom folyóvizét látjuk. Ezt írja le az Ez 47,1-5. Az a küszöb alól ered, és négy mélysége van, bokáig, térdig, derékig érő, aztán már csak úszni lehet benne. De a legjobb, hogy Isten „Az Isten Ő közepette van, nem rendül meg; megsegíti Isten virradatkor", 6. v. A 7. vers a nemzetek háborgására, Zsolt 2,1, valamint az elemek megolvadására, 2Pt 3,10, emlékezet bennünket. Ezután jön Isten dicsőségének felragyogása, amikor uralkodni jön, Zak 14,4. A szakasz azzal fejeződik be, hogy jelen van a Seregek Ura, a Jákob Istene, az aki megjelent a pátriárkának a Jabbóknál, 1Móz 32,28.

A harmadik szakasz, 8-11. v., meghív bennünket, hogy jöjjünk és lássuk a pusztulást a földön az 1-3. versben leírt események után. Az Ez 39,11-16 ad szemléletes képet erről. Ezután „Hadakat némít el a föld széléig; ívet tör, kopját ront, hadi szekereket éget el tűzben", Zsolt 46,9. Micsoda dicsőséges nap lesz az, amely el fog jönni szegény, nyomorult földünkre! A Békesség Fejedelme lesz a trónon, és az uralom az Ő vállán lesz.