Skip to main content

08.16 Ajándékok a győzelmes Krisztustól

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 68,1-35

A ZSOLTÁR TÖRTÉNETILEG azokra a napokra utal, amikor Dávid felvitette a ládát Obed-Edóm házából a Sion-hegyére, 1Krón 15. A 24., valamint a 132. zsoltár ugyanezzel az eseménnyel kapcsolatos. A zsoltárnak megvannak a maga történelmi gyökerei az Ószövetségben, és tanításbeli gyümölcsei az Újszövetségben. A középpontban a messiási utalások vannak, 19. v.; Ef 4-8. A háttérben négy nagy győzelmet ünnepelnek. Az első az egyiptomiak felett aratott győzelem és a Sinaiig történő menetelés, 1-8. v. Ez egy Mózes szavait felhasználó idézettel kezdődik, amikor Izráel kivonult Egyiptomból: „Felkél az Isten, elszélednek ellenségei", 2. v.; vö. 4Móz 10,35. A második győzelem az, amelyet Debóra és Bárák aratott a kanaániták felett és a Bír 4-5-ben van feljegyezve. Ez szemléletesen van leírva a zsoltár 9-19. versében. A vihar, amely szétszórta Sisera harci kocsijait, 10. v., az örömhírt vivő asszonyok, 12. v., a háborús visszavonulás, megfutamodás és zsákmány, 13-14. v., mind költői módon van lefestve. Ezen a ponton vezeti be a messiási igeszakaszt. „Felmentél a magasságba, foglyokat vezettél, adományokat fogadtál emberekben: még pártütők is idejönnek lakni, ó Uram Isten", 19. v. Pál apostol kiválaszt itt három mellékmondatot, és a mennybe ment Krisztusra alkalmazza azokat, Ef 4,8.

Felmentél a magasságba. A Győztes mennybemenetele.

Foglyokat vezettél A legyőzött ellenség.

Adományokat fogadtál emberekben: Szellemi ajándékok a Gyülekezetnek. Pál a kanaániták felett aratott győzelmet szemléltetésként használja a Gyülekezet Fejének diadalmas mennybemeneteléhez, aki az Ő népének tanítására és nevelésére ajándékokkal ellátott embereket adott.

A harmadik győzelem, a jebuzeusok és filiszteusok feletti, a ládának a Sionra történő felvitelével érte el csúcspontját, 20-28; 1Krón 15,25-28. A győzelem egyik eredménye volt, hogy Izráelnek mind a 12 törzse egy nemzetté egyesült. A két déli törzs, Júda és Benjámin össze van kötve a két északi törzzsel, Zebulonnal és Naftalival. Együtt teszik Siont politikai és vallási központtá.

A végső győzelem a jövőben van a Királyság bevezetésével, amelynek központja Jeruzsálemben lesz, és Dávid Fia és Ura lesz a trónon, 29-35. v. „Áldott legyen az Úr... a mi szabadításunk Istene", 20. v.