Skip to main content

08.17 A vétekáldozat zsoltára

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 69,1-37

A ZSOLTÁR CÍME a következő: „Az éneklőmestemek a sósannimra". A sósannim szó liliomokat jelent. A négy zsoltárt, amely ezt a címet viseli, hagyományosan a páska időszakával kapcsolták össze. A Szentírásban a liliom négy helyen található meg, amelyek annak a négy zsoltárnak felelnek meg, ahol a címet megtaláljuk.

A völgy lilioma - a kereszt, Zsolt 69.

A mező lilioma - Salamon teljes dicsőségében, Zsolt 45.

A tövisek közt lévő liliom - megpróbáltatás és nyomorúság, Zsolt 80.

A kertben lévő liliom - bizonyságtétel és győzelem, Zsolt 60.

Miközben sok zsoltár írja le Dávid elvetésének és nyomorúságának tapasztalatait, mégis van hét idézet belőlük az Újszövetségben a Messiásra vonatkozóan, így biztos talajon állunk azoknak az Üdvözítőre történő alkalmazásában. A kulcsszó az 5. versben van: „amit nem ragadtam el, azt kell megfizetnem". Fizette az árat és szenvedte a büntetést a bűnért. Hozzátette az ötödrészét, engesztelést végezve a világ bűnéért. Áldozati halála volt a vétekáldozat beteljesedése, 3Móz 5,1-6,7.

Nem Ő ragadta el az ember ártatlanságát, Istennel való közösségét, vagy azt az uralmat, amely rá volt bízva, mielőtt elbukott. De a megváltásnak, engesztelésnek és helyreállításnak nagy munkájában helyrehozott mindent, amit Ádám a bukásakor elvesztett.

Az engesztelés végtelen értéke: Az engesztelés az egész világért történt, 1Jn 2,2. Önmagát adta váltságul mindenkiért, 1Tim 2,6. Az áldozat és a drága vér értéke végtelen volt, de csak azoknak hatásos, akik hisznek, Róm 3,22. A vétekáldozatban a 20% hozzátétele a korlátozott engesztelés tanát bibliaellenessé teszi. A Jel 22 magasabbrendű, mint az 1Móz 2; nem egyszerűen ártatlan emberről van szó, hanem Krisztus képére való tökéletes hasonlóságról. A képmás és hasonlóság helyre van állítva. Minden megvalósul majd az által az Ember által, aki keresztülment a mély vizeken és a feneketlen örvényen, 2-3. v. Ő volt az, akit ok nélkül gyűlöltek, 5. v.; Jn 15,25. Ő mondhatta: „A gyalázat megtörte szívemet", Zsolt 69,21, és „ételemben mérget adnak, és szomjúságomban ecettel itatnak", 22. v. A zsoltár egy énekkel, 31. v., és a maradékkal, 37. v., fejeződik be. Dicsőséges csúcspontja és befejezése van! Szeretjük az Ő nevét.

Róm 3. 22 Istennek ez az igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által lesz mindazoké, akik hisznek.
1Jn 2. 2 mert ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért, de nemcsak a mienkért, hanem az egész világéért is.
1Tim 2. 6 aki önmagát adta váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében.
Jn 15. 25 hogy beteljesedjék a mondás, amely megíratott törvényükben: Ok nélkül gyűlöltek engem.