Skip to main content

08.18 Szellemi depresszió és gyógymódja

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 73,1-28

A KÖNYVNEK EBBEN A harmadik részében az első 11 zsoltár Aszáftól származik. Ő gersónita lévita volt és először az 1Krón 6,39 említi, ahol úgy van bemutatva, mint a három nagy énekmester egyike, akiket Dávid kijelölt. A 2Krón 29,30 úgy nevezi, hogy „Aszáf, a látnok", és ott elmondják nekünk, hogy a dicsőítő zsoltárok némelyikének szavait, amelyeket a léviták énekeltek Ezékiás napjaiban, ő szerezte.

Itt, a 73. zsoltárban, életének egyik nehéz megtapasztalását idézi fel, amelyek nagyon is általánosak Isten népe között manapság. Az alap lefektetésével kezdi, amely szilárdan megtartotta őt minden mélységes megpróbáltatásán keresztül: „Bizony, jó Izráelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek", 1. v. De amikor összehasonlítja a gonoszok boldogulását az istenfélők szenvedésével, nyugtalan és izgatott lesz, 2-3, v. Amikor ezt a problémát szemléli, hite súlyos megrázkódtatáson megy keresztül. Úgy tűnik, a gonosz ember nem fél a haláltól, 4. v. Erőszak és elnyomás található közöttük, 6-8. v. Gőgösek és megvetik a mindenható Istent, semmi sem szent előttük. Üzleti sikereket érnek el, gazdagságuk növekszik, 9-12. v. Ezzel szemben Isten emberei szenvednek, míg azok „tele pohár vizet szürcsölnek", 10. v. Milyen gyakran ez történik, nemcsak a régi időben, hanem a mi napjainkban is! Heródes mulat a palotájában, János pedig a földalatti börtönben sínylődik, végül pedig kivégzik egy gonosz nő kívánságára, Mk 6,20-29. Mit érezhettek az istenfélő emberek Szibéria börtöneiben és munka táboraiban? A 15. versben Aszáf nem akar már a búskomorság mély felhőjéből beszélni, mert akkor más szenteket is megkeserítene. Ugyanabba a sötét völgybe vezetné őket, amelyben önmagát találta.

De a 17. versben megtalálja problémájának megoldását. Bemegy a szentélybe, és Isten jelenlétében meglátja az istentelenek végét. Ők a „mennyet" ebben az életben kapták meg. Egy Istentől elrendelt időben a helyzet megfordul. A megfizetés és igazságos ítélet napja még előttünk van. A szent, aki kiált: „Meddig még Uram?", választ fog kapni, Jel 6,10.

Hitét és nyugalmát visszanyerte a szentélyben, és végén visszatér a kezdethez: „Isten jó", 1. v. „Isten közelsége oly igen jó nekem. Az Úr Istenbe vetem reménységemet, hogy hirdessem minden Te cselekedetedet."