Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 80,1-19

IZRÁEL SZOMORÚ TÖRTÉNELMÉNEK elbeszélése után, és miután a gyülekezési központ Silóról a Sionra változott, amely a 78. zsoltárban volt feljegyezve, Aszáf imádkozásra szánja magát a 80. zsoltárban. Háromszor használja a következő szavakat: „Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a Te orcádat, hogy megszabaduljunk," 3,7.19. A 78. zsoltárban Izráel háromszor „hátat fordított", 9.41.57. v. Ott rossz irányban haladtak. Figyeljük meg az erősség növekedését Aszáf imádságában. Először ezt mondja „Ó Isten", 4. v.; azután „Ó Seregek Istene", 5. v.; végül „Seregek Ura, Istene!", 20. v. Kéri Istent, hogy térjen vissza, 15. v. Amikor a visszaeső bűnös visszatér, akkor Isten is visszatér! Arca nem ragyog, amíg a bűnös folytatja gonosz útját. Krisztusnak négy kedves előképe található meg a zsoltárban:

(1)  Izráel pásztora, 2. v.

(2)  A szőlőskert Ura, itt „a csemetének" nevezve, 16. v.

(3)  A te jobbodnak Férfia, 18. v.

(4)  Az embernek Fia, akit megerősítettél magadnak, 18. v.

A Zsolt 77,20-ban Izráel népét a kivonulásnál egy nagy pásztor, Mózes, „mint nyájat" vezette; a 78. zsoltár végén egy másik nagy pásztor legeltette és vezette őket, Dávid; de a 79. zsoltár végén, valamint a 80. zsoltár elején a mindenkinél nagyobb pásztornak, vagyis magának, áldott Urunknak a gondviselése és uralma alatt vannak.

A szőlő a 6-16. versben van megemlítve. Egyiptomból lett kihozva és elültetve az országban, 9-11. v.; Ézs 5; Jer 2,21. Sarját a tengerig (Földközi-tengerig) eresztette, hajtásait pedig a folyamig (Eufráteszig), 12. v., az ország határáig, ahogyan Józsuénak meg volt ígérve, Józs 1,4. Sokat lehet beszélni a sarjakról és hajtásokról, de a lényeges ok, amiért léteznek, a gyümölcs, nincs említve. Ehelyett a szőlő vadszőlő lett, Ézs 5,2. A vaddisznó és a mezei vad (Asszíria és Babilon) pusztította és lelegelte, Zsolt 80,12-13. A 12. és 16. versben a sarjak és hajtások (többesszám) a Csemetére változnak (egyesszám - szó szerint: „Fiú", mint az 1Móz 49,22-ben). A Csemete magának Urunknak, a Messiásnak címe, lásd Ézs 4,2; Zak 3,8; 6,12. Ő az igazi szőlőtő, amely felváltja az elkorcsosult szölőtőt, Jn 15,1. Ő Isten jobbjának Férfia is, valamint az Emberfia, Zsolt 80,17. Izráelnek és a Gyülekezetnek minden reménysége Őbenne összpontosul.