Skip to main content

08.22 A dávidi szövetség

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 89,1-37

A ZSOLTÁR SZERZŐJE az Ezrahita Ethán. Másik neve Jedutun volt, 1Krón 25; 16,41-42. Egyike volt Salamon legbölcsebb tanácsadóinak, 1Kir 4,31. Ismernie kellett azt, hogy mit mondott Isten Salamonnak bűnéről és bálványimádásáról, és hogy a királyságot elveszi fiától, 1Kir 11,9-13. Ez világítja meg Jahvehoz intézett szenvedélyes kérését a zsoltár befejező részében, 38-51. v.

A zsoltárnak két fő része van: (1) A dávidi szövetség, amely Isten hűségén alapul, 1-37. v.; és (2) annak jelenlegi megszegése, de jövőbeli teljesülése, 38-52. v.

A Szentírás fő témái közé tartoznak a szövetségek, amelyeket Isten az Ő népével kötött. Négy vonatkozik egyedül Izraelre:

- az Ábrahámmal kötött szövetség, 1Móz 15, a magra és az országra;

- a Sínainál kötött szövetség, 2Móz 19,25, a törvény;

- a lévita-fineási szövetség annak papi kiváltságairól és felelősségéről, amely a jövőbeli templomnak tökéletes kiábrázolása, pl. Ez 40-45;

- a Dáviddal kötött szövetség a királyság, az uralkodóház, és a trón ígérete volt, amelyet neki ad Isten, valamint leszármazottjának örökre, 2Sám 7,8-17.

A 89. zsoltár főképpen a Dáviddal kötött szövetséggel foglalkozik. A 3-4. vers tömören említi, de a 19-37. vers kibővítve és részletesen megmagyarázva. Ez Isten két tulajdonságán alapul: hűségén és szeretetteljes kedvességén. Ezeknek a tulajdonságoknak mindegyike hétszer van említve. Mindkettő nagyon lényeges a szövetségben és visszavisz bennünket a múltba és előre a jövőbe. A 27-29. versben nagyon drága utalás van a Messiásra, aki Dávid leszármazási vonalából fog jönni: „Elsőszülöttemmé teszem Őt és fellebbvalóvá a föld királyainál". Az „elsőszülött" olyan cím, amely csak Krisztusra vonatkozhat. Pál azt a teremtéssel kapcsolatban használja, Kol 1,15, valamint a feltámadással kapcsolatban, 18. v. Újra használják, mint a feltámadott Krisztus nagy címeinek egyikét, Jel 1,5.

A 31-33. versben figyelmeztetés van Dávid magvával kapcsolatban. A történelem feljegyzi annak bukását végig a leszármazási vonal mentén, és a büntetés megtörtént, de a szövetség megáll, és visszavonhatatlan, 34-37. v. A 21. századnak ezekben az izgalmas napjaiban látjuk, hogy le vannak fektetve az alapok Isten szándékainak teljesülésére Dávid trónjával, Fiával és királyi kormánypálcájával kapcsolatosan.