Skip to main content

08.23 Pusztai vereség és diadal

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 90,1-91,16

EZ A KÉT ZSOLTÁR jelenti a bevezetést a zsoltárok negyedik könyvéhez. A 90. zsoltár címe: „Mózesnek, az Isten emberének imádsága". A két zsoltár felöleli Izráel nemzetének történelmét sivatagi vándorlásukban, amely a Mózes 4. könyvében van feljegyezve. Éles ellentétben állnak egymással. A 90. zsoltár a 600 000 emberről beszél, akik meghaltak a sivatagban hitetlenségük miatt. A 91. zsoltár Káleb és Józsué megtapasztalását írja le, a két túlélőét, akik addig éltek, hogy bejuthassanak az ígéret földjére. Mindkét zsoltár Istennel és népének lakóhelyével kezdődik. A 90. zsoltár hétszeres imádsággal végződik; a 91. zsoltár hétszeres ígérettel. Egyik sötét pesszimizmussal teljes; a másik tele van bátorítással és hittel.

A Mózes 4. könyvét úgy nevezték, hogy „az elveszett nemzedék története". Mózes volt a nép megszervezője és vezetője, és ebben az imádságban foglalja össze a szomorú történetet, „Elragadod őket", 90,5. Az aranyborjú imádása után körülbelül 3000 ember halt meg, 2Móz 32,28; Kóré lázadásakor 14700, 4Móz 16,49; Baál Peórnál 24000, 4Móz 25,9. „Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk", 90,12. „Legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jókedve mirajtunk", 17. v.

Micsoda ellentét látható a 91. zsoltárban. „Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugszik az", 1.v.

- Itt négyszeres védelem van Isten négy nevében: El, Elion Shaddai, Jahve, Elohim, 1-2. v.

- Négyszeres gondviselés: rejtek, fedezék a szárnyai alatt, pajzs és páncél, 2-4. v.

- Négyszeres veszély: az ellenség, 5. v.; betegség, 6. v.; vadállatok, 13. v.; Sátán, 11-12. v. Ez az az igehely, amelyet a Sátán Urunk kísértésénél felhasznált a pusztában.

De elhagyott belőle valamit, ami létfontosságú volt; „hogy őrizzenek téged minden utadban". Aztán hozzátette az Igéhez, hogy „mindenkor". A Sátán akkor a legveszélyesebb, amikor elvesz vagy hozzátesz valamit a Szentíráshoz.

Az utolsó három vers hétszeres ígéretet tartalmaz. Itt van a válasz a 90,12-17 hétszeres imádságára. Ezek beteljesedtek Józsué és Káleb életében, és megtapasztalhatók a mi életünkben is. Ő legyen szeretetednek célja, neked, aki ismered nevét. Hívd segítségül Őt; ígéretei néked szólnak.