Skip to main content

08.28 A dicsőítés befejezése

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 118,1-29

EZ AZ UTOLSÓ messiási zsoltár. Felvázolja az antiszemita üldözés történelmét korszakokon keresztül, befejezve a Messiás eljövetelével, hogy Királyságát felállítsa. Ez az Egyiptomi Hallel (dicsőítés) utolsó éneke is, amely Izráelnek Egyiptomból való kiszabadulását ünnepli. Zsolt 114,1. A Hallel hat zsoltárból áll, 113-118. Ezeket három évenkénti ünnepen énekelték: a Páskánál, Pünkösdkor és a Sátoros ünnepen. Nagy valószínűséggel ez a zsoltár volt az a himnusz, amelyet Urunk és tanítványai az Úrvacsora megalapítása után énekeltek.

Ez a zsoltár bizonyára sokszor volt Urunk gondolataiban nyilvános szolgálatának utolsó hetében. Négyszer hivatkozik rá a Máté evangéliumában, 21,9.15; 21,42; 23,39 Péter is hivatkozik rá, a Csel 4,11; 1Pt 2,7, Pál pedig az Ef 2,20-ban.

Az 5-18. vers egy vázlatot szolgáltat Izráel szenvedéseiről századokon keresztül, amely a nagy nyomorúságban éri el csúcspontját, Mt 24,21. Négyszer mondja, hogy „körülvettek engem mind a pogányok (vagy ők)", 10-12. Ma is fennáll a nemzetnek ez a végső bekerítése, de ez az ellenség erőinek totális vereségével fog végződni, Jel 19,11-21.

A zsoltár utolsó szakaszát. 19-29, v., „drága messiási ékkőnek" nevezték. Hét tétele van:

(1)  A város és templom megnyitott kapui, 19-21. v.

(2)  A megvetett kő szegeletkővé lett, 22-23. v.

(3)  A nap, amelyet az Úr rendelt, 24. v.; vö. Zak 13,1.

(4)  Áldott, aki jő az Úrnak nevében, 26. v.

(5)  Nemzeti megtérés, A nagy megvilágosodás, 27. v.

(6)  Az ünnepi áldozat, 27. v. A sátoros ünnep.

(7)  A végső magasztalás, 28-29. v.

Ha igaz, amint az igen valószínűnek látszik, hogy ez volt az a himnusz, amelyet a felső teremben énekeltek a Páska ünneplésekor, és az úrvacsora szereztetésekor, ami ünnepi fényt vet az Urunk elméjében forgó gondolatokra azon az éjszakán, amelyen a Gecsemánéba és a keresztre ment. Ő volt az igazi ünnepi áldozati Bárány, aki kötelekkel volt az oltárhoz kötve, nem az átkok szögeivel, hanem a szeretet kötelékeivel. Izráelnek és minden korok Isten-népének minden reménysége szilárdan erre az áldozatra alapul. Hozsánna!