Skip to main content

08.29 Isten igéje és a szent ember járása

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 119,1-24

A 119. ZSOLTÁR A LEGHOSSZABB a könyvben, és egyike a legfontosabbaknak. Az egész Isten Igéjéről szól, és annak hatásáról a hívő ember életére és járására. Kulcsverse a következő lehet: „Mimódon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útát?", 9. v.

A zsoltár ABC sorrendben vele foglalt szöveg. A zsidó ABC-nek 22 betűje van, és a zsoltárnak 22 szakasza, amely a héber ABC sorrendjében különböző betűkkel kezdődik. Mindegyik versszak 8 sorból ált, és mindegyik sor ugyanazzal a betűvel kezdődik. Minden betűnek képszerű jelentése van. Például: az alef ökröt jelent, a bet házat, a gimel pedig tevét.

Tíz kifejezést használ a zsoltár, az Ige jellemzésére: törvény, bizonyságok, utak, előírások, megállapítások, parancsolatok, ítéletek, Ige, mondások, igazság. Ezek a kifejezések nem rokonértelmű szavak, hanem a szivárvány színeihez hasonlóan adják meg Isten Igéje hatalmának és tekintélyének különböző vonásait. Az Újszövetségben Krisztus az Alfa és az Omega, a görög ABC első és utolsó betűje; de a 119. zsoltárban ő az Ószövetség alef-je és tav-ja. Ő az élő Ige és az egész írott Ige Őróla szól.

Első versszak: Alef - az ökör. Az ökör hasított körmű, tiszta áldozati állat. Ez ennek a szakasznak az alapelgondolása, 1-8. v. A hívő ember útját és járását hangsúlyozza, 1.3.5. v. A morva testvérek jelképe egy ökröt mutat, amely egy eke és egy oltár között áll a következő szöveggel: „Bármelyik kész!" Kész vagy-e türelmes, áldozatos szolgálatra?

Második versszak: Bet - egy ház. Ez a szó van a Bételben, Betlehemben, Betániában stb. A türelmes ökör munkája és engedelmessége után belépünk a házba. A ház közösséget és rendet sugall. Az ajtóban egy fiatalember áll a következő kérdéssel: Hogyan tarthatom tisztán utamat? Itt egy tiszta ház és szentség felel meg annak, 93,5. A szentséget, amely szükséges a házban, az Igén keresztül nyerjük meg, 9. v.

Harmadik versszak: Gimel - egy teve. A teve a sivatagnak és zarándoklásnak jelképe, 1Móz 24,61. A zsoltáríró így kiált: „Jövevény vagyok a földön", 19. v.; 1Pt 2,11. Az élet útján tegyem Isten Igéit „én tanácsadóimmá"! 24. v.