Skip to main content

08.31 Ideális családi élet

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 126,1-128,6

EZ A HÁROM ZSOLTÁR hátteret képez Izráelnek a babiloni fogságból történő hazatéréséhez. A történelmi feljegyzés Ezsdrás és Nehémiás könyveiben található.

126. zsoltár. Izráel Isten büntető keze alatt volt egy meghatározott, 70 éves időszakon át, Dán 9,2; Jer 25,11-12. A zsoltár leírja érzéseiket, amikor elérkezett a szabadulás, 1-2a. v. Ez olyan volt, mint az álom. Akkor így szóltak a pogányok: „Hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr", Izráel pedig így felelt: „Hatalmasan cselekedett velünk az Úr, azért örvendezünk", 2-3. v. Ezután jön imájuk, majd a vetés és aratás az országban, amely elhagyatott volt két hosszú generáción keresztül, 4-6. v.

127. zsoltár. Ez a „grádicsok énekeinek" központi zsoltára. Ez „Salamontól" származik. Eredeti módon utal arra az emberre, aki a Példabeszédek könyvét írta. Miközben igaz, hogy a visszatért száműzöttek a templom újjáépítésével foglalkoztak, mégis, a 2-3. v. úgy látszik, az otthon felépítésére vonatkozik. A ház, a város, az őriző, a fáradsággal szerzett kenyér, az álmatlan éjszakák, mind fel vannak itt sorolva. „Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői", 1. v. Az istenfélő otthon felépítése mindennél fontosabb. Az elveket a Biblia fekteti le. Az Úrban való házasság, 1Kor 7,39, egy életre szóló elkötelezettség, 39a. v. Ne legyen felemás iga, 2Kor 6,14. Ez kölcsönös szeretetre és tiszteletre alapul, Ef 5,22-25. Az ilyen otthonba született gyermekek a szülők gyümölcsét és örömét jelentik, Zsolt 127,3-5,

128. zsoltár. A 127. zsoltár az otthonról beszél városi viszonylatban. A 128. zsoltár egy vidéki otthonról. Négy résztvevőről esik szó, a férjről, feleségről, gyermekekről és az unokákról. A férj (1) féli az Urat, 4. v., (2) az Ő útjaiban jár, 1. v., (3) kezével dolgozik, 2. v., és (4) az eredmény a boldogság, 2. v. A Biblia sokat beszél a férjről a maga otthonában, ő a fej, és Isten őt fogja felelősnek tartani a vezetésért, és a jóindulatú fegyelmezésért az otthonban; Ef 5,23; 6,4. Ha a férj a fej, felesége a szív. Gyümölcstermő szőlőhöz hasonló; és a gyermekek olyanok, mint az olajfacsemeték az asztal körül, 3. v. Az istenfélő otthon Isten mesterműve, valamint a legvonzóbb és legkellemesebb hely, amely az Ige alapjára épült. A legnagyobb öröm valakinek gyermekeit igazságban járva látni, 6. v.