Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
Példabeszédek 1,1-7

A HETEDIK VERS emelkedik ki, mint a könyv kulcsmondata, és a téma lényege, amellyel foglalkozik. Ez máshol is megtalálható az Újszövetségben, a 9,10-ben, a Zsolt 111,10-ben a kórusének végén, valamint a Jób 28,28-ban, a nagyon szép költői igeszakasz után. Az a kifejezés, hogy „az Úrnak félelme", további tizenhárom helyen fordul elő a Példabeszédek könyvében és kiemelkedő helyet foglal el az Ószövetségben.

A „félelem" itt nem szolgai rettegés, az a félelem, amely „gyötrelemmel jár", 1Jn 4,18, hanem gyermeki tisztelet, imádói alárendeltség. Ez a félelem, vagy tisztelet minden isteni igazságnak előfeltétele. „Az Úr" a „Jahve", az egyetlen Önmagában Létező, aki azzal a névvel jelentette ki magát, hogy „vagyok, aki vagyok", 2Móz 3,13-15. A „kezdet" az alap, az első és ellenőrző elv, a fő rész. Ezért az Úrnak félelme minden ismeretben, az élet teljes megértésében és annak értelmezésében alapvető dolog, amelytől eltávolodva sötétségben járunk és eltévesztjük az utat. Az Úrnak, a Három Egy Istennek ismerete és félelme nélkül a bölcsességet, amelynek módjában áll az egész életet vezetni, nem lehet megszerezni. A bölcsesség kezdete nem az éleslátás, meglelése nem széleskörű tapasztalat, nem iskolai tananyag, hanem a hódolat és félelemmel vegyes tisztelet szelleme.

Olyan bölcsességre, vagy ismeretre nem lehet valójában szert tenni, amely nem Isten megismerésével indul. Saját értelmünk megbízhatatlan; vö. 3,5. Végül is a mi útjaink nem az Ő útjai, sem pedig gondolataink nem az Ő gondolatai, Ézs 55,8. Ebben a világban a megértés egyetlen igazi alapja, ha Isten ismeretével rendelkezünk. Például, ha a világmindenség, amelynek részét képezzük, Isten akaratának a megnyilvánulása, isteni kéz munkája, isteni működések színtere, amelyben Isten óriási szellemi célt valósít meg, akkor világos, hogy az univerzum megértésének kísérlete, amely Istentől elhatárolódik, nem lehet sikeres. Ő az Isten, aki kijelenti önmagát. Istennek, hogy az ember értelmének felfogható legyen, olyan Istennek kell lennie, aki kijelenti önmagát. Ezt tette Mózesnek a sivatagban, de ezt tette mindenekfelett és véglegesen Fiának személyében, akivel kapcsolatban ezt mondta; „Az Istent soha senki nem látta; az egyszülött Fiú... az jelentette ki őt", Jn 1,18.

Péld 1. 7 Az ÚRnak félelme az ismeret kezdete. A bölcsességet és erkölcsi tanítást csupán a bolondok vetik meg.