Skip to main content

09.07 Hét dolog, amit Isten gyűlöl

OLVASNIVALÓ: 
Példabeszédek 6,1-19

ISTEN, AKI IGAZ, szemben áll mindazzal, ami hamis és bűnös. Hét dolog van itt felsorolva, 16-19. v., mint ami utálatos az Úrnak. Ez a hét dolog rosszabb, mint bármi más, de a hét itt, úgy mint máshol is, a teljességet képviseli.

(1)  Isten gyűlöli a kevély szemeket, 17. v. Itt az önzésnek olyan szintre történő emeléséről van szó, amely sem nem igazolható, sem meg nem érdemelt. Ez gyűlöletes Isten előtt, mert az embert alkalmatlanná teszi Isten kegyelmének elnyerésére. Míg az ember el nem ismeri saját gyengeségét, nem fogja keresni Isten erejét; vö. 1Pt 5,5; Mt 5,3. Ez durva bűnökkel és főbűnökkel jár együtt. Ez a Sátán fő bűne is; vö. Ézs 14,12-18.

(2)  Isten gyűlöli a hazug nyelvet, Péld 6,17. Hazudhatunk azért, hogy jobbaknak látsszunk, mint amilyenek vagyunk. Anániás és Zafira ezt tette, Csel 5,1-9. Akár személyes érdekből, akár gyengeségből hazudunk, Isten gyűlöli azt. Annak biztos jele, hogy Isten gyűlöli a hazugságot, az, hogy visszafordítja azt a hazug ember fejére. Az ördög a hazugság atyja; vö. Jn 8,44; lásd: Zsid 6,18; Tit 1,2. Figyeljük meg, hogy a kép itt a szokásos hazug beszédet festi le.

(3)  Gyűlöletesek Istennek az ártatlan vért ontó kezek; vö. Mt 5,21-22. Ezek annyira gyűlöletesek számára, hogy Dávidnak, választott szolgájának nem engedte meg, hogy neki házat építsen, mert ezt vádként hozhatták volna fel a nagy király ellen, 1Krón 28,3.

(4)  Az álnok gondolatokat forraló elme (szív) hasonlóképpen utálatos, Péld 6,18. Az ember szívének gondolatai szüntelenül gonoszak. Az ember gondolatairól és vágyairól van szó, vö. 2Kor 10,5. Sok dolog van, ami mélyen gyökerezik az emberi szív gonosz elképzeléseiben, és ezzel kapcsolatban csodálkozhatunk Isten türelmén.

(5)  Gyűlöli a gonoszra sietséggel futó lábakat, vö. Róm3,15, de a lábak jóra is felhasználhatók; vö. Róm 10,15; Ef 6,15.

(6)  A hamis tanú a békesség megrontója ember és ember között - hasonlóképpen utálatos, mert éppen a tanú az az ember, akinek kötelessége és felelőssége, hogy megmondja az igazat.

(7)  Végül, ahogyan a békességet teremtő embert a menny áldása kíséri, Isten gyűlölettel fordul afelé, aki háborúságot szerez a testvérek között.

Másrészt viszont Istennek bizonyára tetszik ezeknek a dolgoknak ellentéte a szelíd tekintet, az igazmondó nyelv, a gyengét segítő kéz; a szív, amely kedvességre törekszik, a láb, amely Isten rendelkezésének megcselekvésére siet, az igazmondó tanú, és a testvérek közötti összhang előmozdítója.