Skip to main content

09.10 Látszólagos ellentmondások

OLVASNIVALÓ: 
Példabeszédek 13,1-25

HOGYAN LEHET VALAKI gazdag úgy, hogy még sincs semmije? Vagy hogyan lehet valaki szegény, és rendelkezhet mégis nagy gazdagsággal? A 7. vers azonban azt mondja, hogy ilyen esetek előfordulhatnak. A Biblia továbbá illusztrációkat szolgáltat a kijelentett megállapításokhoz. Például ott volt Hámán, dicsekedhetett családjának „gazdagságának dicsőségével", Eszt 5,11, de ezt kellett mondania: „De mindez semmit sem ér nékem", 13. v Nagyon gazdag volt, de ez értéktelen volt számára, amíg Márdókeus élt.

Figyeljünk meg egy másik illusztrációt az Újszövetség vége felé, a laodiceai gyülekezetnél, Jel 3,14-22. Itt egy gyülekezet, amely gazdag volt. Az Úr Jézus ezt mondta: „ezt mondod, gazdag vagyok", de így folytatta „és nem tudod, hogy te vagy a... szegény'' Micsoda tragédia! Feltételezték, hogy a külső érvényesülés egyenértékű a szellemi sikerrel. Szellemileg valójában ínségben voltak. Bőségük közepette lelkük éhezett. Megfelelhettek minden igénynek, Isten igényeit kivéve. Az Úr tanítani akarja őket: „Azt tanácsolom neked". Azt mondja, hogy az igazi gazdagság Ő maga, aki az ő teljességük minden szempontjának megfelel. Ő megnyitja végtelen gazdagsága teljes tárházának ajtaját, és ezt mondja: „Ha tudod, hogy szegény vagy, én gazdag vagyok". Micsoda különbséget jeleznek Urunk Jézusnak a szmirnai gyülekezethez intézett szavai. „Tudom... szegénységedet (de gazdag vagy)", Jel 2,9. Teljes volt náluk a szegénység, nagy a nyomorúság. Különleges megtiszteltetés volt számukra, hasonlók voltak és közel voltak Őhozzá, akinek „nem volt fejét hova lehajtania". „Ismerem szegénységedet, mert én részesítettelek benne. Ismerem gazdagságodat, mert én adtam." Holmijaik hiányosak és nyomorúságosak voltak, mégis gazdagok voltak a dicsőség minden kincsével, szellemi javakkal, kegyelemmel és annak dicsőséges gyümölcseivel.

Szegénység, de gazdagság volt, amit Pál apostol jelentett ki magáról: „mint szegények, de sokakat gazdagítók; mint semmi nélkül valók, de mindennel bírók", 2Kor 6,10. Nem volt jól ellátva világi gazdagsággal. Híjával volt mindennek, ami földi nyereséget és boldogulást jelenthetett volna neki, mint például származási előkelőség vagy társadalmi tekintély, mert mindezt elveszítette Krisztusért, de megragadta a legcsodálatosabb gazdagságot, vö. 1Kor 3,21-22. Ez pedig azért adatott meg neki, hogy sokakat gazdagítson Krisztus végéremehetetlen gazdagságának hirdetése által.

Péld 13. 7 Van, aki gazdagnak mutatja magát, holott semmije sincsen, más pedig szegénynek tetteti magát, holott nagy vagyona van.
Eszt 5. 11 És elbeszélte nekik gazdagságának dicsőségét, fiainak sokaságát és mindazt, amivel kitüntette őt a király, továbbá hogy följebb emelte őt a fejedelmeknél és a király szolgáinál.
Eszt 5. 13 De mindez semmit sem ér nekem, amíg látom, hogy a zsidó Mordokaj a király kapujában ül.
1Kor 3. 21 Azért senki se dicsekedjék emberekkel. Mert minden a tiétek: 22 akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az eljövendők, minden a tiétek. 23 Ti pedig Krisztuséi vagytok, és Krisztus Istené.