Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
Példabeszédek 15,1-24

KÉT ÚTJA VAN a haragos szavakra adott válasznak, jóindulatú, vagy haragos. Rúben fiainak válasza, amit a többi izraelitának és Fineásnak adtak, a szelíd válasz példája volt; vö. Józs 22,15.21-30, Különben zavar támadt volna. Egy másik példa Gedeon válasza Efraim haragos embereinek, amikor „erősen feddődtek vele". Válaszában többre értékelte őket önmagánál, és ez lehűtötte haragjukat; lásd Bír 8,1-3. Aztán ott van Abigail kedves példája, amikor „szelíd válasza" elfordította Dávidot attól, hogy haragjában maga álljon bosszút; lásd 1Sám 25,23-tól.

Micsoda fájdalmat és keserűséget okozhatnak kemény szavak! Figyeljük meg Roboám válaszát, amelyet a népnek adott, amikor hozzá járultak, hogy némileg enyhítsen azokon a terheken, amelyeket apjának keze helyezett rájuk; „Ha az én atyám megnehezítette a ti igátokat, én még nehezebbé teszem azt; ha az én atyám ostorral vert titeket, én skorpiókkal", 2Krón 10,14. Milyen szomorúságot okozott Jonatánnak apja, Saul, Dávidra vonatkozó haragos szavaival; vö. 1Sám 20,30-34. Egy haragos válasz milyen sokszor szakít meg közösséget és barátságot. Még az emberiség legnagyobbjai is követtek el itt hibát. Még Pál és Barnabás is váltott haragos szavakat egymással egy munkatárs alkalmas voltáról: „Meghasonlás támadt azért, úgy, hogy elszakadtak egymástól". Ez valóban éles „meghasonlás" volt, és ezután sohasem hajóztak többé együtt; lásd Csel 15,37-41. Micsoda veszélyes testrész a nyelv! „Íme, kicsi tűz mily nagy erdőt felgyújt!"

A nyelv csodálatos bölcsességre, vagy súlyos ostobaságra képes. Mire használjuk a nyelvünket?, Péld 15,2. Lehet az egy „szelíd" nyelv, 4. v. A „szelídség" jelent „nyájasságot", vagy „megnyugtatást". A szelíd beszéd megnyugtató, de a durva szavak megsebeznek. Szelíd szavakkal sebeket gyógyíthatunk, vagy elmélyíthetjük őket olyan szavakkal, amelyek megsebeznek. Használtunk-e valamikor olyan szavakat, amelyek sebet okoztak? vö. 12,18. Csak hallgatók vagyunk, vagy cselekvők is? vö. Jak 1,22. Ha azt akarjuk, hogy mai Igénk valamennyire is hasznunkra legyen, a világosan ajánlott tanácsot kell alkalmaznunk a gyakorlatban. Felháborít, ha valaki haragszik rád? Elveszíted-e önuralmadat is? Ezzel szégyent hozol Uradra. Vagy pedig hajlandó vagy „szelíd választ" adni, amely „elfordítja a haragot"?

Bír 8. 1 Akkor Efraim emberei azt mondták neki: Mit tettél velünk? Miért nem hívtál minket, amikor Midján ellen harcba indultál? És hevesen pöröltek vele. 2 Ő pedig így felelt nekik: Vajon tettem-e én olyan dolgot, mint ti? Nem többet ér-e Efraim szőlőjének böngészése Abíezer egész szüretjénél? 3 Kezetekbe adta Isten Midján vezéreit, Órébet és Zeébet. Hát hozzátok képest mit tudtam én tenni?! Amikor így beszélt, lecsöndesedett felháborodott lelkük.
1Sám 25. 23 Mikor pedig Abigail meglátta Dávidot, sietve leszállt a szamárról, arccal leborult Dávid előtt, és a földig hajolt. 24 A lábához borult, és azt mondta: Ó, uram! Én magam vagyok a bűnös, de hadd beszéljen szolgálóleányod teelőtted, és hallgasd meg szolgálóleányod szavait.
Péld 15. 2 A bölcsek nyelve kívánatossá teszi a tudományt, a tudatlanok száján pedig bolondság buzog ki.
Péld 15. 4 A szelíd nyelv életnek fája, amelyik pedig nincs megfékezve, összetöri a lelket.
Péld 12. 18 Az igazmondó ajak mindvégig állhatatos, a hazug nyelv pedig csak egy szempillantásig.
Jak 1. 22 Az igének pedig cselekvői legyetek ne pedig csak hallgatói, becsapva magatokat.