Skip to main content

09.14 Az igazgyöngyöknél többet érő asszony

OLVASNIVALÓ: 
Példabeszédek 31,10-31

ITT EGY JÓ ASSZONYNAK a képét látjuk. Szorgalmas munkás ő, vö. 13.15.19. v. A fáradhatatlan szorgalom asszonya. Ő a házvezető, és férjének „vagyona el nem fogy", 11. v. (A Magyar Biblia tanács fordítása, 1991.) „Gondolkodik" és azután „megveszi", 11. v. Éles eszű, de nem kemény szívű, takarékos, de nem igénytelen, 22.24. v. Helyesen viselkedik, „erő és ékesség az ő ruhája", 25. v Férjének nincs rá oka, hogy kifogást emeljen ellene. A városi életben egy férfi befolyása nem mindig követhető nyomon annak eredetéig, vagyis feleségéig. Egy jó férfi mögött rendszerint jó asszony áll, és itt is így van. Férjének javát keresi, 12. v. Jóval illeti őt, nemcsak akkor, amikor hozzámegy, mint ifjú menyasszony, hanem akkor is, amikor már érett korú nő. Érdeklik férjének dolgai, 11.12.23. v. Ő pedig férjének támasza és bizodalma. „Ura szívből bízik benne", 12. v. Természetesen bizalmasa és tanácsadója. A tökéletes bizalom ragyogja át ezt a képet. A férj hazajön a város vénjeivel tartott értekezletről, és asszonya bizalmát és tanácsát keresi. Nem fél attól, hogy titkait elárulja.

„Felkelnek az ő fiai, és boldognak mondják Őt", 28. v., így tehát példamutató anyának is kell lennie, Családja bizonyára jólöltözött és jóltáplált volt, 15.21.27. v. Jó dolog, hogy dicsérik barátai és társai, de a legkedvesebb dicséret gyermekeitől jön. Ők azok, akik napokat és éveket töltöttek el szoros érintkezésben ővele, és megfigyelhették az anya hibáit, valamint erejét. A gyermek dicsérete gazdag kárpótlást jelent az odaadás és személyes áldozat sok órájáért, amely az anya részéről történt.

„Jó véleménnyel vannak róla", különösen szomszédai. Segíti a szegényt és barátnak bizonyul a szükségben. Érdeklődik mások iránt. Olyan valaki, aki gondot fordít azoknak a szükségleteire, akik kevésbé boldogok nála, érzékeli a többi ember szükségét, és tesz is értük valamit, 20. v.

Az egészséges szeretetnek ez a könyve találóan fejeződik be az egységes család képével, olyan valakinek a dicséretét csatolva hozzá, aki Isten segítségével leginkább képes felépíteni azt a jellemet, amelyet a könyv lapjai felmagasztalnak. Az ő jelleme és szemléletmódja az Úr félelmére alapul, amely minden kiválóságnak a feltétele.