Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
Énekek éneke 1,1-2,7

SALAMON 1005 ÉNEKET írt, vö. 1Kir 4,32, de valamennyi közül ez a legkiválóbb. Az „Énekek éneke" kifejezés ezt jelzi, és össze kell hasonlítani a „szentek szentje", vagy a „királyok Királya" és „uraknak Ura" kifejezésekkel. Az Énekek éneke Salamonról beszél, és úgy tekintsünk rá, mint nagy dicsőségű uralkodóra. Ebben az Úr Jézus Krisztus előképe az Ő feltámadásának és mennybemenetelének minden dicsőségében. Ebben a könyvben úgy ismerjük meg, mint Királyt, 1,12, és a hívő ember helye mellette van,mint bensőséges vonzalmának tárgya. Ez a szellemi közösség könyve.

Párbeszédei a király és Szulamit, 6,10, „az én szerelmesem", 5,16, valamint „az asszonyok között legszebb", 1,8, vagyis a vőlegény és a menyasszony között hangzanak el. A vőlegény úgy nevezi őt, hogy „mátkám", a menyasszony pedig „szerelmesemnek" hívja vőlegényét. A könyv megértését segíteni fogja, ha tudjuk ki beszél a versekben. Ehhez egyszerű vezérfonal, hogy amikor a „szerelmesem" szó szerepel, akkor a menyasszony beszél, amikor pedig a „mátkám" van említve, akkor a vőlegény.

Ha ezt a vezérfonalat követjük az első énekben, vagyis az 1,1-2,7 szakaszban, a beszéd rendje a következőképpen alakul: az 1,2-7-ben a menyasszony beszél Jeruzsálem leányainak társaságában. A 8-11. versben erre reagál a vőlegény - figyeljük meg a „mátkám" kifejezést, 9. v. A 16. versben a menyasszony beszél, és ez folytatódik a 2,1-ig. A 2,2-ben a vőlegény elismeri, hogy ő olyan, mint a „liliom", majd erre felelve a menyasszony almafának nevezi őt, és folytatja a beszédet a 7. versig. A 7. versben újra Jeruzsálem leányait szólítja meg, és itt hangzik el, hogy „fel ne költsétek és fel ne serkentsétek a szerelmet addig, amíg akarja". Nem kívánja, hogy szerelmesével való közösségét megzavarja valami.

A menyasszony az, aki úgy hivatkozik önmagára, mint aki „a völgyek lilioma", és „Sáronnak rózsája", 2,1. Ezek a mező kedves virágai, és illenek őhozzá. Szerelmese elismeri az összehasonlítást, 2. v., ami pedig őt illeti, ő a nagy almafa, amelynek árnyékában a menyasszony megpihen, amely képes árnyékot és táplálékot (gyümölcsöt) adni.