Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
Énekek éneke 2,8-17

AZ UTOLSÓ ÉNEK végén a menyasszony élvezhette a közösség édes voltát szerelmesének karjaiban. Ilyen közösség, amely ennyire mély és áldott, bizonyára sohasem fog megszakadni. Sajnos, a tapasztalat azt mutatja, hogy valakinek az Úrral való közössége könnyen megszakadhat. Vele való egyesülésünk örök, nem szakadhat meg. De ugyanúgy, ahogyan a fiatal szarvast megzavarhatja egy ágacska reccsenése, 2,7, egy váratlan pillanat egy meggondolatlan szó, egy ostoba történet megzavarhatja és megronthatja békénket és közösségünket.

Szulamit visszatért saját otthonába és eltávolodott szerelmesének közelségéből. Ő azonban jön és keresi őt. Az éneknek két mozzanata van, éspedig a 2,8-17, a vőlegény keresése és a hűvösen viselkedő menyasszony, majd pedig a 3,1-5, a kereső menyasszony és a hűvösen viselkedő vőlegény. A menyasszony érzelmeit szerelmesének hangja szítja fel. Ismeri hangját, vö. Jn 10,4, és a hang azt hirdeti, hogy ő jön. Felszíthatja-e a hívő ember érzelmeit bármi úgy, mint az a hír, hogy Ura eljön? Érzelmei azonban ahhoz nem voltak elegendőek, hogy felkeljen és kimenjen, hogy találkozzék vele. Az megpróbálja maga után vonni. Először önmaga kijelentésével teszi, 9. v. Kijelenti magát neki lépésről lépésre, ahogyan az Úr tette a két tanítványnak az emmausi úton, amíg szívük repesni nem kezdett, Lk 24. Azután elmondja neki mélységes szeretetét, hogy így nevezi: „én mátkám, én szépem", 10. v. Beszél neki egy új teremtésről, 11-13a. v., amely a tavaszi feltámadáson alapszik, amelynek a menyasszony is része. Elmondja, hogy szerelmese a feltámadás talaján áll. Biztosítja őt biztonságos helyzetéről, 14. v., hogyha kőszikla hasadékaiban van. A megszakadt közösség megakadályozza gyümölcstermését, a rókafiak bizony kárt okoztak, 15. v. A róka farka elsodorta a finom szőlővirágot, és amikor később a gazda gyümölcsöt keresni jött, nem volt. Ó, a rókafiak, amelyek tönkreteszik gyümölcs termésünket Szerelmesünk számára.

Szomorú a menyasszony reagálása, 16-17. v. Vigasztalja magát, emlékeztetve szívét a vele való egységre, 16. v. Üdvözült és biztonságban van, nem veszhet el. Ezenkívül tudja, hol találja meg őt, ha szüksége van rá. Azonban most könnyelmű volt vágyaiban, könnyedén elengedte, és a megszomorodott vőlegény eltávozott.