Skip to main content

09.20 Megtalálható - a városon kívül

OLVASNIVALÓ: 
Énekek éneke 3,1-5

A NAP MÁR HŰVÖS lett, már árnyékok sincsenek, de a szerelmes nem tért vissza. Besötétedett és ő egyedül volt. Egészen másképpen is lehetett volna. Ha válaszolt volna neki, vele ment volna a napvilágnál, „karjára támaszkodva". Az ablakon keresztüli homályos látást felcserélhette volna ölelésének melegével. Ő azonban elment. A menyasszony egyedül van. Közelségének érzékelése elveszett. Balga volt a menyasszony, de milyen sokszor viselkedünk hozzá hasonlóan! Lelkiismerete azonban felébredt, és szerelme kezd újra lángra gyúlni, amint most gondolatai visszatértek vőlegényéhez. Négyszer is így hivatkozik rá: „akit szeret az én lelkem". Elindul megkeresni. Amikor a hívő ember szeretete felébred, csak az Úr tudja szívét kielégíteni. Noha szeretete felébredt, nem találja meg őt azonnal. Ennek okai vannak.

Mindenekelőtt, szerelmesét rossz módon kereste, 1. v. „Ágyasházamban... kerestem", mondja. „Ágyában"? Hogyan keresheti az Urat valaki kényelme fenntartása mellett? A szerelmesnek szimbóluma nem az ágy, hanem a kereszt. Amikor az Úr Jézus hívja az embert, hogy kövesse, keresztet ajánl neki; lásd Lk 14,27.

Másodszor, rossz helyen kereste. A városban kereste, 2. v., ugyanolyan eredménnyel. „Nem találta" Nem találta a városban, hanem a liliomok között, a nyáj nyomában, a pásztorok sátrainál, a mirrha hegyén, a tömjén dombján, a fűszerek ágyában. A város nem volt megfelelő hely számára. Amikor megszületett, ott akkor sem volt számára hely, Lk 2,7, és azután sem volt soha ott semmilyen helye, „az övéi nem fogadták be". A rókáknak volt barlangjuk és az égi madaraknak fészkük, de Neki nem volt fejét hol lehajtania. A város nem jelentett vonzást számára, Az evangéliumok nem jegyeztek fel egyetlen éjszakát sem, amelyet Jeruzsálem városának falain belül töltött volna, amely pedig a Nagy Király városa volt. Azon a jelentős héten, amelyen szenvedett, minden este kiment a városból. „És mikor beesteledett, kiment a városból", Mk 11,19.

Végül rossz embereknél kereste, az őröknél, 3. v. Ők a törvény és rend végrehajtásáért és fenntartásáért voltak felelősek. A törvénnyel álltak kapcsolatban és nem ismerték a szerelmest. De a menyasszony elment tőlük. Ment a maga útján ki a városból, és ott megtalálta Őt, vö. Zsid 13,13.