Skip to main content

09.24 Az Úr világosságában való járás

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 2,1-4,6

ÉZSAIÁS, FOLYTATVA a jövőbeli áldásoknak az 1,25-27-ben megkezdett kifejtését, a nép figyelmét e jelenlegi állapotokról arra a dicsőséges időre irányítja, amikor sor kerül Sion helyreállítására, mint a világméretű áldás és béke központjáéra, 2,24. Háborús fenyegetés nem lesz, mert a nemzetek már nem lesznek erőszakosak. Olyan korban élünk, amikor az embereket romboló hagyományos, nukleáris és biológiai fegyverek használatára oktatják és tanítják. Azon a napon azonban már nem így lesz, mert a nép „hadakozást többé nem tanul", 4. v. A földművelés és mezőgazdaság kedvenc foglalkozások lesznek, amint azt az „ekevasakra" és „kapákra" történő utalások jelzik. Ez lesz majd a fordított „ipari forradalom". Manapság az ipar és kereskedelem olyan gyárakat igényel, amelyeknek vegyszerei szennyezik a levegőt, amelyet belélegzünk. Akkor nem így lesz. Jó okunk van rá, hogy kiáltsuk: „Jöjjön el a Te országod"!

A nyugalomnak ezt az állapotát Ő fogja biztosítani, akire úgy hivatkozik, hogy „az Úrnak csemetéje", 4,1. Azon a napon Jeruzsálemet nemcsak Jahve jelenléte fogja jellemezni, amelyet a naponkénti felhő és füstoszlop szimbolizált, valamint az éjszakai tűzoszlop, hanem az Ő védelme is, melyet annak dicsősége sugall, 5-6. v. Mindennek láttán az ember érzékeli azt a szenvedélyességet, amellyel a próféta meghívását közreadja: „Jákobnak háza! Jertek, járjunk az Úrnak világosságában!", 2,5. A kérést - úgy tűnik - figyelmen kívül hagyták, minthogy a nép előnyben részesítette a gyönyör és bálványimádás útjain való járást, a környező népekhez hasonlóan, 6-9. v. Mennyire igaz ez a mi napjainkban és korszakunkban, amikor az emberek visszautasítják az evangélium hívását, a bűn gyönyöreit választva, és inkább szeretik a sötétséget, mint a világosságot.

Egy másik gonoszságot is bemutat a 3,16-26-ban, éspedig Sion leányainak felfuvalkodottságát. Az olyan nők, akik kedvesek az Úrnak, több időt töltenek a belső felékesítéssel, és kevesebbet a külső megjelenéssel, 1Tim 2,9; 1Pt 3,3-4.

A 2,10-3,26 szakaszban látható Isten fenségének dicsősége, különösen az ítéletben. Azok, akik elutasítják azt, hogy az Ő világosságában járjanak, egy napon menekülni akarnak majd az Ő dicsőséges hatalma elől, 2,19; vö. Lk 23,30; Jel 6,16. Tudva, hogy mi a világosság gyermekei vagyunk, járjunk az Úr világosságában, hogy ily módon élvezzük a növekvő megvilágosodás életét, Jn 8,12.