Skip to main content

09.25 A szerelmesnek szőlője

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 5,1-30

IZRAELT ITT SZŐLŐHÖZ hasonlítja. A kerítés arra utal, hogy Izráel védelem alatt állt, és el volt különítve a többi nemzettől, 4Móz 23,9. A kövektől való megtisztítás Kanaán előző lakóit jutatja eszünkbe, akiket kiűztek, amikor Izráel birtokba vette az országot. A nemes vesszőként történő elplántálás Izráelnek az Úr iránti első szeretetét és szentségét idézi fel, Jer 2,2-3.21. A torony és szőlőprés építése arra utalhat, hogy a kertész szándéka szerint a szőlő hasznot hajtson. Ez azonban teljes veszteségnek bizonyult, mert az a saját hibájából vadszőlőt (bűzöset) termett, 4. v. Ha a szőlő Izráelről beszél, ebből következik, hogy a „szerelmesem", 1. v., senki másra nem vonatkozhat, csak Jahvera. Ez olyan cím, amely kifejezi az Ő népe iránti szeretetét, amely nem lehetett kérdéses számukra, Jer 31,3.

A gyümölcs, amelyet az Úr keresett, 2. v., igazság és igazságosság volt, 7. v., de ezek helyett szembenállást, elnyomást és egyéb gonoszságokat talált, amelyek hat jaj kíséretében vannak felsorolva, 8-25. v.

  • Az első jaj az ország üzérkedői ellen irányul, 8-10, akik fényes elszigeteltségben éltek, és nem törődtek a szegény parasztokkal, hanem elűzték őket földjükről; vö. 3,13; Mik 2,1-5. Vagyonuk romlásnak és pusztulásnak indul, mezőik hozama pedig kevés lesz.
  • A második jaj a részegesek ellen szól, 11-12. v. Bor és erős ital hevíti őket, énekelve mulatoznak. Részegségükben elmulasztják, hogy figyelembe vegyék Isten kezének munkáit.
  • A harmadik jaj a kihívóan viselkedő hitetlenkedők felett hangzik el, 18-19. v. Ezek azok, akik szeretik a gonoszságot és bűnt, és a kocsiba fogott ökör keménységével hasonlítja őket össze. Hitetlenségükben kihívóan mondják, Izráel Szentje jelentse ki magát.
  • A negyedik jaj az ügyeskedőnek szól, aki a maga „új erkölcsével" az igazi értékeket semmibe veszi, 20. v.
  • Az ötödik jaj az önelégültekre vonatkozik, 21. v.
  • A hatodik jaj az erkölcsileg gyávák ellen irányul, akik elfogadnak megvesztegetést és elfordítják az igazságot, 22-23. v.

Az Úr Jézus az igazi szőlőtő, tanítványai pedig a szőlővesszők. Termünk-e gyümölcsöt? Szégyent, vagy dicsőséget hozunk-e Őrá?