Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 9,8-10,34

DÁVID EZT ÍRTA: „az Úr késedelmes a haragra és nagy kegyelmű", Zsolt 103,8. Ezzel szemben ezekben a fejezetekben azt találjuk, hogy az isteni harag négyszeresen van megismételve: „Mindezekkel azonban haragja el nem múlt, és keze még felemelve van", 9,12.17.21; 10,4. Ez nem megmentésre, 59,1, hanem ítéletre kinyújtott kéz, Ezék 16,27. Júda Izráel szentjét haragra ingerelte, 1,4. Következésképpen Isten feltámasztotta az asszíriai nemzetet, hogy haragjának vesszeje legyen bűnös népe ellen, 10,5. Az a nemzet, amelybe Akház bizalmát helyezte, a nemzet ostorává válik. A támadó asszíriaiak előrenyomulása Jeruzsálem ellen szemléletesen le van írva a 10,28-32-ben. Isten szuverén Úr az emberi nemzetek felett, és arra használja fel őket, hogy végrehajtsák szándékait, félretéve Őket, ha céljainak megfeleltek. Asszíria nagyravágyásától eltelve nem tudta, hogy csak eszköz volt a Mindenható kezében, 10,5-11, és hogy bukását előre megmondták, 10,12-19.

Mi a politikai bizonytalanság istentelen világában élünk, ahol a nemzetek egymással versengenek a világuralomért. A hívő ember legyen békességben annak tudatában, hogy Isten még a trónon van, és még Ő kormányozza a világ királyságait, Dán 4,25.

Arra a kérdésre, hogy „meddig haragszol Uram", Zsolt 79,5, az Ézs 10,25 adja meg a választ: „Mert még csak egy kevés idő van, és elfogy búsulásom". Sénakherib haderejének Jeruzsálem alól való eltávolítása Ezékiás napjaiban, 37. fej., a 10,24-25 részleges beteljesedése volt. Azonban a prófécia előretekint Isten Izráellel kapcsolatos céljainak végső megvalósulására. Az itt felkínált megkönnyebbülés az asszíriaiak eltávolításával nem volt tartós. Hasonló végzet sújtotta Júdát, mint amely korábban az északi királyság törzseit sújtotta. Eljött Nabukodonozor, és Júdát fogságba vitte. Mindaddig, amíg Izráel Őrá nem tekint, akit átszegeztek, és meg nem vallja bűnét, nem vonja vissza véglegesen kezét.

Áldjuk Istent azért, hogy haragja már nem függ a fejünk felett, és hogy sohasem fogunk ítéletre kerülni, Jn 3,18; 5,24; vö. Zsolt 103,10.

Ezék 16. 27 Íme, ezért kinyújtottam kezemet ellened, s kisebbé tettem a részedet. Odaadtalak gyűlölőid indulatának, a filiszteusok leányainak, akik pirulnak fajtalankodásod miatt.
Jn 3. 18 Aki hisz őbenne, nem kerül ítéletre, aki pedig nem hisz, az már el is ítéltetett, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.
Zsolt 103. 10 Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem álnokságaink szerint fizet nekünk.