Skip to main content

09.29 Az ezeréves birodalom áldásai

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 11,1-12,6

ARRA, AKIT a 7. fejezetben Immánuelnek nevezett, itt úgy utal, mint „vesszőszál Isai törzsökéből". Ő Dávidnak nagyobb fia; Dávid Ura, valamint Dávid Fia, Zsolt 110,1; Mt 22,42-45. Jézus maga mondta; „Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága", Jel 22,16. Az Ő alkalmas volta arra, hogy a világmindenség feletti uralmat gyakorolja, onnan van, hogy birtokában van Jahve Szelleme hétszeres teljességének, 1-2. v.; vö. Jn 3,34.

A 11. fejezet Krisztus uralkodásának néhány hatását jegyzi fel. Először is nem lesz az igazságnak megmásítása. Nem a külső megjelenés után fog ítélni, hanem a valós igazság szerint. Jog szerint fogja döntéseit meghozni, és a gonoszokat meg fogja büntetni, 3-5. v. A „gonosz", vagy „gonosz ember", 4. v., vonatkozhat a bűn emberére, akit az Úr el fog pusztítani eljövetelekor, 2Tesz 2,8.

Az állati teremtményekben nem lesz majd vadság. Ádám a bűn miatt elveszítette a mező vadjai feletti uralmat. Krisztus, halálán keresztül helyre fogja állítani ezt az elveszett uralmat a megváltott emberiség számára az Ezeréves Birodalomban, Zsid 2,5-8. A veszedelmes vadállatok vérszomjas volta elmúlik, békésen fognak legelni a háziállatokkal együtt. A csecsemők nem lesznek veszélynek kitéve a vadállatok, csúszómászók és rovarok miatt, 6-8, v. Ez a barátságos jelenet annak eredménye lesz, hogy teljes lesz a föld az Úr ismeretével, 9. v. Még a vadállatok is megváltoznak az Úr uralma alatt, Mk 1,13; Lk 19,30.35.

Nem lesz nemzeti függetlenség, 10. v. A pogányok ideje alatt egyetlen nemzet sem jutott el a világuralomra. De Krisztus el fogja érni a teljes felsőbbrendűséget. Azon a napon fel fog emelni egy zászlót, amely alá összegyűlnek mind a pogányok, 10.12. v., vö. 1Móz 49,10.

Nem lesznek zsidó száműzöttek, 11-12. v. Izráel és Júda számkivetettjei vissza fognak térni az Ígéret földjére, már nem hitetlenül, hanem Messiásuk elismerésével, aki összegyűjti őket.

Nem lesz Izráelben megfosztottság, 13-16. v. Júda és Efraim megbékél, az irigység és gyűlölködés megszűnik. Ehelyett dicsőítő éneket fognak énekelni Őneki, akinek haragja elfordult tőlük, 12. fej. Milyen jó és kedves dolog, ha a testvérek együtt laknak! Zsolt 133.

Ézs 11. 2 Az ÚR lelke nyugszik rajta: a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és hatalom lelke, az ÚR ismeretének és félelmének lelke.
Jn 3. 34 Mert akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja, és annak Isten mérték nélkül adja a Lelket.