Skip to main content

10.01 A vádak könyve (2)

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 17,1-21,17

 A DAMASZKUSZ ELLENI vád, 17,1-14, magában foglalja Efraimot (a tíz törzset) is, feltehetően a két király közti szövetség miatt, 7,4-9. Dicsőségüknek vége lesz, 3. v.; vö. 1Sám 4,21. Efraim bukását a Baál imádása okozta, Ézs 17,8, a maga berkeivel és naposzlopaival együtt. Tárzuszi Saul később nagyobb dicsőségről tett bizonyságot, mint amilyen a napé volt a damaszkuszi úton.

 Az Egyiptom elleni vád, 18,1-20,6. Etiópia, Egyiptom szövetségese is benne foglaltatik ebben a vádban, 18,1. Egyiptom és Asszíria rivális hatalom volt, és Izráel közéjük volt ékelve. Akház napjaiban Júda Asszíriától várt segítséget Szíria és Izráel ellen. Júda reménysége tovatűnt, mert Ezékiás napjaiban az asszíriaiak megtámadták Júdát és Jeruzsálemet. Azokban és az azt követő napokban Júda Egyiptomtól várt segítséget az északi hódítókkal szemben, de ismét csak csalódott. Egyiptom megtört nádszál volt, 36,6, és neki magának is fogságba kellett mennie, 20,4. Ézsaiás szimbolikus cselekedetével személyesen bemutatta az Egyiptomhoz segítségért való folyamodás balgaságát. Jobb az Úrban bízni, mint emberbe és fejedelmekbe vetni a bizalmat, Zsolt 118,8-9. Egyiptom belső harcban fog meggyengülni, Ézs 19,2; halott idézőktől fognak tudakozódni, 3. v.; és kemény úr kezébe kerülnek, 4. v. A fő gazdasági ágazatok, amelyektől életük függött, a halászat és hálókészítés, elsorvadnak, 5-10. v. Politikai tanácsadóik hatástalanok lesznek, 11-14. v., és tömeges munkanélküliség lesz az egész országban, 15. v. Bizonyára ezeknek a dolgoknak ma is üzenete van számunkra. Az igehely rámutat egy még a jövőben lévő napra, amikor Egyiptom Izráelre tekint, azokkal együtt, akik arra vannak szánva, hogy áldottak legyenek, 18-25. v.

 A tenger pusztasága elleni vád, 21,1-10 további jövendölés Babilon ellen, amely bukását hirdeti, 9. v., a Médek és Perzsák által, 2. v.

A Dúma elleni vád, 21,11-12, Edómra vonatkozik. Hosszú éjszakát jósol ennek a nemzetnek. Örök éjszaka lesz a része azoknak, akik Ézsauhoz, Edóm ősatyjához hasonlóan egy tál lencséért eladják szellemi elsőszülöttségi jogukat.

Az Arábia elleni vád, 21,13-17, Izmáel vad, erőszakos leszármazottaira vonatkozik, 1Móz 16,12. Erejük és dicsőségük alászáll és meghomályosodik, Ézs 21,16-17. Azok között, akik gyűlölik a békét, arra kell törekednünk, hogy békében éljünk, Zsolt 120,5-7; Róm 12,18.