Skip to main content

10.03 Dicsőítő énekek

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 24,1-27,13

MÁR MEGFIGYELHETTÜK az isteni beavatkozás tényét a nemzetek ügyeibe. A válságban félnek az emberek; mikor elmúlik, megkönnyebbülnek, és visszatérnek saját vágyaik kielégítéséhez. Az isteni büntetés általában nem elegendő; hogy az emberek megváltoztassák útjaikat, 26,10. Ez nagyobb ítéletet tesz szükségessé, amely hatásosan tisztára söpri a szívet, Csel 17,31.

Az Ézsaiás 24. fej, a figyelmet arra a napra irányítja, amely meg fogja előzni Krisztus uralkodását a Sionon, 23. v. Az egek, valamint a föld megtisztulnak. „Meglátogatja az Úr a magasság seregét a magasságban", 21. v. Következésképpen az ördög és seregei be lesznek zárva a mélységbe, vö. Jel 20,2-3, vagyis a földet újra megrontják.

A 25. fejezetben dicséretet énekel Jahvenak azért, amit tett, 1-4. v. és azért, amit tenni fog, 6-10. v. Meg fog szüntetni minden szükséget; elveszi a vakság fátyolát e népről, valamint minden nemzetről; elveszti a halált és eltörli a könnyhullatást, 6-8. v. Az a kifejezés, hogy „e hegyen", háromszor fordul elő, és azt hangsúlyozza, hogy Sion lesz az általános áldások központja minden nép számára. Igen, „Íme, Istenünk, akit mi vártunk", 9. v.

A 26. fejezet Izráel helyreállításáról beszél és akkor fogják ezt az éneket énekelni ott. Az ének kifejezi Jahvebe vetett bizalmukat, valamint a békességet, amelyben részük lesz, 1-4. v. A pogány uralkodók uralma helyett végre saját Jahvejük lesz mindenek felett való Uruk. Ahogyan Noé és családja keresztülment az özönvízen, úgy fognak Izráelből sokan keresztülmenni azoknak a napoknak nyomorúságán. Mások vértanú halált halnak majd, de újra feltámadnak, 19-21. v. Mi is megszabadultunk a bűn és a Sátán köteleiből. Ne ismerjünk azért más urat rajta kívül, aki meghalt és feltámadt értünk, vö. 13. v.; Róm 6,12-14; 14,9.

A 27. fejezet a helyreállított szőlő éneke, összehasonlítható a Szerelmes szőlőjének énekével, 5,1-7. Ott a szőlőt magára hagyták, és elburjánzott; itt gondozzák és védik. Az Izráel szétszóratásának képe volt; ez Izráel újbóli összegyűjtéséé, 12-13. v.; vö. 5Móz 30,4; Mt 24,31. Ezt megelőzően nekünk megszólal majd a trombita, 1Tesz 4,16-17. Micsoda összegyülekezés lesz az! Éljünk naponként ennek az eseménynek a várásában.