Skip to main content

10.06 Megszabadulás az asszíriaiaktól

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 36,1-37,38

EZÉKIÁS „BÍZOTT AZ ÚRBAN, Izráel Istenében", úgy, hogy nem volt hasonló őelőtte, sem az ő napjai után, 2Kir 18,5. Rossz apának volt a jó fia. Akház, az apja, eladta önmagát és Júdát az asszíriaiaknak. Elhagyta Jahve imádatát, 2Kir 16,10-18. Ezékiás helyreállította az imádatot és fellázadt Asszíria királya ellen, megtagadva, hogy hűbéres király legyen. Következésképpen Asszíria királya Júda ellen vonult. Két alkalom volt, amikor az asszíriaiak feljöttek Jeruzsálem ellen; hasonlítsuk össze gondosan a következő igehelyeket: 2Kir 18,1-37; 2Krón 32,1-21; Ézs 36-37. Az első a 36,1-ben van feljegyezve ; a második a 36,2-37,13-ban. Az első összeütközéskor a várost ostrom alá vették. Noha Ezékiás minden óvintézkedést megtett, hogy ellenálljon az ellenségnek, végül beismerte vereségét, és nagy hadisarcot fizetett neki. Úgy tűnik, hogy bármennyire is ismerte Ezékiás Isten hatalmát, bízott saját védelmi rendszerében is, 2Krón 32,1-8. Mindig veszélyes, ha nem teljesen az Úrban bízunk, és ez olyan lecke volt, amelyet meg kellett tanulnia.

A második összetűzés néhány évvel később volt, amikor Szanhérib elküldte Rabsakét Jeruzsálembe. Rabsaké gyalázkodva beszélt a vénekhez, 36,4-10, azután a néphez, 13-20. v., amelyre nem adtak választ. Ugyanis van „ideje a hallgatásnak és ideje a szólásnak", Préd 3,7. Ezékiás hallgatást tanácsolt; hasonlítsuk össze az Úr jézussal, aki sohasem válaszolt a gyalázkodásra, hanem rábízta magát az igazságos Bíróra, 1Pt 2,21-23. Az új válsággal szembenézve Ezékiás megalázza magát, és teljesen az Úrra bízza magát, 37,1-4, aki Ézsaiás által biztosítja őt az isteni segítségről, 6-7. v. Amikor ezt követően megkapta a levelet Rabsakétól, nem vette azt öntelten semmibe. Bár biztos volt a szabadulás, az Úr elé vitte az ügyet imában. Imádsága őszinteséget árult el, és az Úr dicsősége utáni vágyat, 37,20. Az Úr meghallotta az asszíriai hadvezér szavait, és hasonló gúnnyal és megvetéssel válaszol. Szanhérib és hadereje semmibe vész, mint valami jelentéktelen dolog. Korábbi hadműveleteitől eltérően nincs megengedve neki, hogy ostrom alá vegye Jeruzsálemet, vagy hogy akár nyilat lőjön ki rá, 37,21-35. Számíthatunk az Úr mindenható védelmére.

A Mindenható Úr buzgósága a biztos garanciánk arra, hogy ígéreteit teljesíteni fogja, 32. v.