Skip to main content

10.12 A szolga egy katona

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 49,1-26

AZ ÉZSAIÁS 40-66 HÁROM szakaszra oszlik, amelyek mindegyike kilenc fejezetből áll. Az első két szakasz, a 40-48. fej. és a 49-57. fej, hasonló szavakkal végződik: „Nincs békesség, így szól az Úr (Istenem), az istenteleneknek!".

A középső szakasz, a 49-57. fej. sok szempontból a legfontosabb. Három előképet rajzol a szolgáról: mint katona a fegyvereivel, egy karddal, és egy fényes nyíllal, amely tegzébe van zárva, 49. fej., mint tudós Isten iskolájában, 50. fej., és mint szenvedő és áldozat a bűnért, 53. fej. A 41. és 53. fejezet között a szolga 20-szor van említve. Újra és újra hivatkozik elvettetésére, szenvedésére és végső felmagasztaltatására.

A 49. fejezet szigetlakókhoz, távoli népekhez van címezve. Sikerekről beszél a pogány nemzetek között, 6. v., de Izráellel kapcsolatban rosszallásról, 5. v. Izráelt, mint szolgát felváltja az Ideális Szolga, a Messiás, 3.6, v.

A 49,1-3-ban leírt Katona-Szolga háborús szolgálatában saját népéhez jött; vö. 63,1-4; Jn 1,11-12; Jel 19,15. A 4-6. vers fejezi ki rosszallását azzal kapcsolatban, hogy Izráel elutasította: „Hiába fáradoztam, semmire és haszontalanra költöttem el erőmet; de tisztelt vagyok az Úr szemeiben és erősségem az én Istenem" Ennek eredményeképpen a pogányok bekerülnek az áldásba, 6. v.; Lk 2,32. Pál idézi, hogy „jókedvem idején én meghallgattalak, és a szabadulás napján segítettelek", 8. v. és ezt a pogányok között végzett munkára alkalmazza, 2Kor 6,2.

Ezután Izráel is össze lesz gyűjtve, helyre lesz állítva és bekerül az áldásba. „Ímé, ezek messziről jönnek, ímé, amazok észak és a tenger felől, és amazok Sinnek földjéről" (talán Kínából), 1 v. Időközben Izráel ezt mondja: „Elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr", 14. v. De a kegyelmes jóindulat így válaszol: „Hát elfeledkezhet-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznek is ezek: én terólad el nem feledkezem. Ímé, az én markaimba metszettelek fel téged, kőfalaid előttem vannak szüntelen", 15-16. v. A Közel-Keleten zajló események azt mutatják, hogy előttünk áll a nagy eseménynek ez a korszakasza.