Skip to main content

10.16 Evangéliumi áldások Izráel számára

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 54,1-17

AZOK A FEJEZETEK, amelyek a Szenvedő Szolga kritikus ige szakaszát követik, közvetlenül rá vonatkoznak. Láttuk, hogy hogyan valósult meg a megváltás nagy munkája, az 53. fejezetben. Lássuk most az eredményeket, először Izráel számára, 54. fej, aztán pedig a pogányok számára, 60. fej.

Egészen az 53. fejezet végéig a Szolgáról egyes számban olvastunk; ettől a fejezettől kezdve „szolgákról" olvasunk, többesszámban. A prófécia hátralevő részében a „szolgákra" történő tíz további hivatkozásban olvasunk alkalmasságukról és felelősségükről, hogy kövessék a legfelsőbb Szolga, Urunk Jézus Krisztus példáját.

Az 54. fejezet Izráel áldásaival kezdődik, amelyet Messiásának szenvedése eredményezett, és az első szó az, hogy „ujjongj". Ma nincs ujjongás számukra az Ő igényeinek elutasítása miatt. Izráel most a „Lo-Ammi" állapotában van, Hós 1,9, mint „nem népem" De eljön a nap, amikor az Ézs 54. dicsőséges ígéretei be fognak teljesedni. Pál teszi fel a következő kérdést: „Avagy elvetette-e Isten az Ő népét?", és maga válaszol rá: „Távol legyen", Róm 11,1. „Ekképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint", 11,5. Továbbá „a megkeményedés Izráelre nézve csak részben történt, ameddig a pogányok teljessége bemegyen. És így az egész Izráel megtartatik, amint meg van írva: Eljő Sionról a Szabadító, és elfordítja Jákobtól a gonoszságokat", 11,25-26. Azután fog beteljesedni fejezetünk 2-3. verse: „ne tiltsd meg; nyújtsd meg köteleidet, és erősítsd meg szegeidet". Sajnos, a szegek ma ki vannak húzva, de nem lesz így örökké! Ígéretet kaptak egy alapokkal bírói maradandó épületről, és egy drágakő építményről, 11-12. v.: nem lesz már gyenge, átmeneti sátor a sivatagi homokban. „Ímé, ólomporba rakom köveidet, és zafírokra alapítalak. Rubinból csinálom falad párkányzatát és kapuidat gránátkövekből, és egész határodat drágakövekből". Ez pedig az ellene összegyűlt ellenség dacára történik majd, 15. v. Megáll az ígéret: „Aki ellened összegyűl, elesik általad".

Az, aki mindezt ígéri, a Megváltó, 5,8. v., és ez a békésség szövetségén alapszik, 10. v.