Skip to main content

10.20 Jeruzsálem az egész föld öröme

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 62,1-12

VAN KÉT VÁROS a Szentírásban, amelyek éles ellentétben állnak egymással, Babilon és Jeruzsálem. Babilon képviseli mindazt, ami romlott a vallásban, de Jeruzsálem arra van szánva, hogy Isten szándékainak földi központja legyen az Izráelnek és az emberiségnek adandó áldásban.

Jeruzsálem neve azt jelenti, hogy „Béke városa". A várost nevezték szimbolikusan „Sálemnek" (békének) is, Zsid 7,2, valamint „Arielnek" (Isten oroszlánja), Ézs 29,1.2.7. Először úgy említik, mint Melkisédeknek, a király-papnak a városát, 1Móz 14,18. Ez ott volt a Mórija hegyén, ahol Ábrahám felajánlotta az oltáron fiát, Izsákot, 1Móz 22. Dávid foglalta el a várost a jebúsziaktól, 2Sám 5,7. Fia Salamon ott építette fel a templomot, ahol Isten választott helyet az Ő nevének, 5Móz 12,5.11.14.18.21.

A sors iróniája, hogy noha Jeruzsálem neve „békét" jelent, nincs még egy város a történelemben, amely több háborút és vérontást látott volna. Több mint 30-szor ostromolták; lerombolta és felégette Babilon, Perzsia és Róma. Itt feszítették keresztre az Urat. De a legnagyobb holokauszt (áldozat) még majd ezután jön. „Nyomtatókővé" lesz minden népnek, Zak 12,3; 14,2, de Izráel ki fog menekülni a nyomorúságból, Jer 30,7.

Az Ézs 62. fej, Izráel megszabadulásával és helyreállításával foglalkozik, amely Krisztus dicsőséges megjelenésekor történik majd. „Sionért... és Jeruzsálemért nem nyugszom, míg földerül, mint fényesség az Ő igazsága, és szabadulása, mint a fáklya, tündököl", 1. v. Ez az üdvözítés nem történhet más, csakis Krisztus személye által. „És leszel dicsőség koronája az Úr kezében, és királyi fejdísz Istened kezében." 3. v. Az elpusztult városok újjá épülnek, 61,4. A népet nem fogják többé elhagyatottnak nevezni, hanem „Hephzibah"-nak (gyönyörűségem van benne), és az országot nem nevezik többé pusztának, hanem „Beulah"-nak (férjezett), 4. v. Az a Jeruzsálem, amely itt van leírva nagyon különbözik attól a „Sodomától", amelyet az Ézs 1,10 ír le; vö. Jel 11,8. Ez a város megtapasztalta Isten fenyítő kezét, de megmutatkozik majd az igazságosság és békesség. A kőfalakon lévő őrizők sohasem hagyják el helyüket egész nap és egész éjjel, Ézs 62,8 „Erőssége karja" lesz, amely mindezt meg fogja valósítani, 8. v. Ez az üzenet szól Izráelnek:

„Mondjátok meg Sion leányának, ímé, eljött szabadulásod, ímé jutalma vele jő, és megfizetése Őelőtte", 11. v.