Skip to main content

10.29 Hitehagyott pásztorok... Igaz mag

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 23,1-32

JÚDA VEZETŐI GYÁSZOSAN elbuktak. Jeremiás következetesen megítélt prófétákat, pásztorokat és papokat; lásd, 5,30-31. Ez sok üzenetében világosan szerepelt. Ha a dolgok rosszul mentek a csúcson, hogyan lehetett volna igaz a nép! Az 1-2. v. olyan pásztorokról beszél, akik pusztították és szétszórták a nyájat. Olyan pásztorok voltak, akik nem legeltették a juhokat.

Jeremiás támadta a prófétákat is a hamis szavak miatt, amilyeket szóltak, 9-12. v. Szíve megkeseredett a próféták miatt. Lealacsonyodásuk és gonoszságuk sokasága felkavarta lényének mély indulatait. Figyeljük meg, hogy a papok és próféták által űzött szellemi házasságtörés és szentségtelenség felemelkedett „az Ő szent Igéje" ellen, 9. v. Jeremiás „ostobaságot" látott a prófétákban, 13. v., és elbolondítást hallott üzenetükben, 16-17. v. Nem volt csoda tehát, hogy mint a nép vezetői, teljesen csődöt mondtak, 21-22. v. Az Úr a prófétákra támadt, és ezt a kijelentést háromszor megismétli, 30-32. v. Lényeges kitérni arra, hogy ha hiányzik az egészséges szellemi vezetés, akkor Isten népének szellemi jólétét kockáztatják. Így volt Jerémiás napjaiban, és sajnos, így van ma is. Állandóan imádkozzunk azokért, akik pásztorok és gondot viselnek Isten Gyülekezetére, ApCsel 20,28, Zsid 13,17.

Isten útjait tanulmányozva megfigyelhetjük, hogy népe bukása - még a vezetők esetében is - nem akadályozza meg az Ő végső céljait. A 3-8. v. teszi ezt világossá. A szétszóródott juhokat összetereli és pásztorokat rendel melléjük, akik legeltetik a nyájat, bizakodást és megelégedést nyújtva nekik. Ezzel kapcsolatban a Jn 10,1-29-re gondolhatunk. Ott a bérenc pásztorok bukása van szembeállítva a Jó Pásztor szerető gondoskodásával.

Az 5-6. versben jelentős messiási próféciával találkozunk. A próféta előretekint arra az időre, amikor Dávid trónját egy igazságos Király fogja elfoglalni. Figyeljük meg az igazságon lévő hangsúlyt. A Király igaz mag, vagy ág. Rejtett utalást látunk arra, hogy valami, vagy valaki kisarjad majd abból, ami halott volt. Így Isten Ábrahámnak és Dávidnak tett ígérete sohasem merül feledésbe; vö. 33,17. A nemzet védelme és biztonsága az igazságos kormányzástól függ majd, 23,5. Ezt jelenti, hogy „Az Úr, a mi igazságunk!"