Skip to main content

11.02 A hit távlatai és dicsérete

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 32,1-15; 33,1-11

MA KÉT ÉRDEKES gondolattal foglalkozunk. Először az ígéret földjére vonatkozó boldog jövendő vízióját látjuk, a várt helyreállítás jelét. Ezután az Úr dicsőítésének hangját halljuk jóságáért és irgalmáért. Így kiemelkedünk a homályból, a balsors közvetlen történetéből a dicsőségbe, Isten népe végső beteljesülésére és áldására.

A 32,1-5 megadja nekünk az egyhangú sötétség képét. Jeruzsálem Babilon seregeitől volt körülvéve. Jeremiást börtönbe zárták. Sedékiás, Jeremiástól megszabadulva ostoba életvitelét hajszolja, amely fogságban végződik.

Ekkor történik, hogy olyan Ige érkezik Jeremiáshoz, amely hitre szólít fel, és a dicsőséges jövőben való bizakodásra. A 6-16. v. leír egy adásvételt, amelynek célja, hogy bizonyítsa a próféta hitét, és szeretett népe jövőjében való bizakodását. Jó emlékezni arra, hogy amikor Nabukodonozor Jeruzsálem ellen vonult és végleg elpusztította, nem ismerte Isten gazdag ígéreteit, amely Izráel örökségére vonatkozott. Ez az Ő országuk volt, 1Móz 12,1-7; 15,7,18-21. Ezek az ígéretek sohasem fognak meghiúsulni, és végül be fognak teljesedni. A Messiás ezeréves dicsőségében fogják elérni csúcspontjukat. De Jeremiásnak Isten azt mondta, hogy lássa előre a jövendőt nagybátyja földjének megvásárlásával. Ez az övé volt a megváltás jogán. A vásárlás megtörténte után tanúságul elhelyezték a szerződést egy agyagedényben. Nagyszerűség és szépség van tettükben. Az Úr ezt mondta: „Még házakat, mezőket és szőlőket fognak venni e földön", 15. v. Megfigyelhetjük itt, hogy a hit minden cselekedete a jövőt tartja szem előtt, Zsid 11,1. Képes volt-e Isten igazolni a Jerémiás hitével kapcsolatos igényét? lásd 27. v. Jeremiás meghalhat Egyiptomban, de a száműzöttek vissza fognak térni, és újra felépítik a puszta helyeket.

A 33. fej. egy bátorító alaphang a hitre és reménységre. Figyeljük meg Isten bőkezűségének drága ígéretét azok számára, akik Őt hívják, 3. v. Isten szeretetének el nem fogyó tulajdonsága nyitva áll a hit kiáltása előtt. Bocsánatot ígér azoknak, akik vétkeztek Isten ellen, 6-8. v. Nem csodálható, hogy a dicsőítés és boldogság hangja hallható, 9-11. v. Izráel megtapasztalásának dicsőséges napjára vonatkozóan. Minden, amit Isten tesz, hozzájárul dicsőítéséhez és dicsőségéhez; vö. Ef 1,6.9-14.