Skip to main content

11.07 Bevezetés Ezékiel próféta könyvéhez

OLVASNIVALÓ: 
Ezékiel

EZÉKIEL PAP VOLT Jeruzsálemben, és amikor Babilonba hurcolták, Dániel már kilenc éve ott volt fogságban. Jeruzsálemben elkülönült a vallásos gonoszságtól, amely az életet uralta a városban, és a pogányok között hűséges volt a bálványimádás és elhajlás közepette. Úgy találta, hogy az Úr „Templomul" lett ott, 11,16. Minthogy közösségben volt Istennel, képes volt „isteni látásokat" látni, 1,1; Istennek engedelmeskedve képes volt csendben maradni, vagy beszélni, példázatos cselekedeteket végezni saját nemzete embereinek, akik vele együtt voltak fogságban.

A könyv hosszasan foglalkozik Istennek Jeruzsálemen és Júdán végrehajtott ítéletével, Isten ígéretével együtt, amely a nép jövőbeli megújítására és helyreállítására vonatkozik. Felosztható az Isten dicsőségének különböző helyzeteire történő hivatkozás szerint.

Az 1-7. fejezetben Ezékiel a Kébár folyónál látta Isten dicsőségét; a próféta megbízatást kapott, és tanítása, valamint példázatos cselekedetei Jeruzsálem eljövendő pusztulására összpontosultak, ahol Isten földi trónja helyezkedett el.

A 8-11. fejezetben Ezékiel Isten dicsőségét a jeruzsálemi templomban látta látomásban. A templom lerombolása előtt néhány évvel látta a próféta, hogy Isten dicsősége vonakodva és lassan eltávozik, amint megáll az Olajfák-hegyén, 11,23. Isten trónja és dicsősége Salamon felszentelése óta a templomhoz kötődött, 2Krón 5,14. Isten dicsősége tűz alakjában jelent meg, 3Móz 9,13; 12,2, de dicsősége elhagyta a templomot, hogy el ne borítsa az a tűz, amelyet emberek okoztak a templom felégetésekor, 2Krón 36,19.

A 12-42. fejezetben Ezékiel az ítéletnek, majd a helyreállításnak látomásait kapta azzal, hogy Isten dicsősége az Olajfák-hegyén volt, vagy pedig onnan a mennybe emelkedett. Bizonyos értelemben ez a dicsőség a hegyen maradt, minthogy a kövek fel vannak szólítva, hogy kiáltsanak, még ha az emberek hallgatnak is, Lk 19,40.

A 43-48. fejezetben végül, úgy látható a dicsőség, ahogyan visszatér a helyreállított házba a keleten lévő Olajfák-hegyéről, 43,4.

A nagy próféták a helyreállítás prófétái: Ézsaíás Sion helyreállításának prófétája; Jeremiás a lakodalmi érzéseké; Ezékiel a házé és az isteni dicsőségé, Dániel pedig Isten királyságáé a zsidók uralma mellett.