Skip to main content

11.08 A dicsőség a Jeruzsálemi templomban

OLVASNIVALÓ: 
Ezékiel 8,1-18

EGY ÉVVEL KÉSŐBB Ezékiel szellemben átkerült Jeruzsálembe, 3. v., úgy, hogy látta az ott történő gonoszságokat, azokat a gonoszságokat, amelyek ítéletet érdemelnek. Isten trónja ott volt még, de akkor már távozni készült a dicsőség. Ez a Jel 1-3-ra emlékeztet bennünket, ahol János először a megdicsőült Urat látta az ítélkezés tekintélyével, minthogy szemei olyanok voltak, mint a tűzláng. Akkor a 2-3. fejezetben a hét gyülekezet állapotát látta az Úr szempontjából, Laodiceával befejezve, amelyet kiköpött, csak egy hű maradékot tartva meg, hogy vele vacsorázzon és részesedjen trónjában.

A lecke, amit meg kell tanulni az, hogy Isten figyelemmel kísér minden tevékenységet, ami folyik, mind a templomban, mind a helyi gyülekezetben, mind a keresztyénségben. A gonosz számára nem könnyű dolog működési területet találni olyan helyen, amelyet Isten magának választott ki; Ezékiel négy gonoszságot látott, mindegyik egyre utálatosabb mélységet tárt fel. „Ami az emberek közt magasztos, az Isten előtt utálatos", Lk 16,15.

(a) 5-6. vers: „a bálvány, amely bosszúságra ingerelt", 3. v. Míg Salamon az Olajfák-hegyén építtette fel a maga oltárait, a gonosz királyok egyre merészebbek lettek; az Úr azonban, mint féltékeny Isten, meg fogja őrizni egyedülvaló voltát és mindenekfeletti tekintélyét.

(b) 7-12. vers: a templomon belül mutattak Ezékielnek hetven férfit a falra festett bálvány képek előtt, gőgösen azt gondolva, hogy az Úr nem látja azokat, mivel el vannak rejtve a templomban. Később ezek az emberek igyekezni fognak elrejtőzni az ítélet elől, de nem lesznek rá képesek, Jel 6,15-17.

(c) 13-14. vers: Ezékielnek asszonyokat mutattak, akik ott ültek, „siratva a Tammuzt", a körülöttük lévő nemzetek egyik istenét. A bálványimádók hasonulni akartak a környező nemzetekhez, mert „szaporították a bűnt a pogányok minden undokságai szerint", 2Krón 36,14.

(d) 15-16. vers: huszonöt férfi, háttal a templomnak, imádta keleten a napot. Vagyis huszonnégy férfi, valamint a főpap, önként hátat fordított az Úrnak.

Így a ház gonoszsága nyilvánvaló volt. Tudomásunk van-e bűnökről, beleértve a bálványimádást is, amely előfordul a helyi gyülekezetben? Lásd Kor 5,11; Gal 2,4; 5,20. „Földi tagjaink" nem bálványimádók-e? Kol 3,5; 1Jn 5,21.