Skip to main content

11.11 A dicsőség az Olajfák-hegyére távozott

OLVASNIVALÓ: 
Ezékiel 11,1-25

VÉGÜL EZÉKIELT A TEMPLOM udvarának keleti kapujához vitte a Szellem, hogy lássa a lázadás, ítélet és megígért helyreállítás kibontakozó végeredményét, mielőtt Isten dicsősége elhagyja Jeruzsálemet. A próféta huszonöt embert látott, mint a 8,16-ban, és kettőt felismert közülük, akiket előzőleg ismert még fogsága előtt. Ezek az emberek önelégültek voltak, elutasítva az eljövendő ítéletnek minden gondolatát; - sok emberre jellemző ez ma is. A következő metaforát használták: „ez a város a fazék, mi pedig a hús", 11,3, olyan biztonságot fejezve ki ezzel, mint a hús biztonsága a forró edényben. De nem számoltak Isten hatalmával. A város nem fog megmaradni a fazék biztonságában 11. v., mert az ítéletben kikerülnek belőle, 7. v. Más szóval, az eljövendő ítélettel kapcsolatos tanítás teljesen felülmúlja az emberek elméleteit és tanait. Pelatjáhu meghalt, 13. v.

De irgalmat ígér mind arra az időre, mind pedig a jövőre. Mint az Ézs 1,25-27-ben és 2,1-5-ben, a helyreállítás ígéretének korai jelzései előre megtörténnek, mielőtt a fő helyreállítási fejezetekhez érkeznénk a prófécia végén; így van Ezékielnél is. Az Ez 11,14-21-ben a helyreállítási ígéretek korai jelei láthatóak a végén lévő 40-48. fő helyreállítási fejezetek előtt, (I.) A fogságban lévő hűségeseknek Isten „templomul" lesz, 11,16, még akkor is, ha a jeruzsálemi szentélyt lerombolták. Ugyanez a helyzet ma; a hívőknek nincs dolguk kézzel épített templomokkal, de szellemi templomot képeznek, és az Úr a népe között van, 1Kor 3,16. (II.) Az Ez 11,17-21-ben az országba való megígért visszatérés nem az, amely a hetvenéves fogság végén megtörtént, hanem az még a jövőben van, amikor Izráel be fog kerülni az új szövetség áldásaiba. Hasonlítsuk össze a Jer 31,31-33-at az Ez 11,19-cel.

Ekkor Isten dicsősége végül elhagyta Jeruzsálemet, 23. v. és a pogányok ideje gyakorlatilag megkezdődött. Az Olajfák-hegyét csak nemrégiben tisztították meg azoktól a bálványoktól, amelyeket Salamon építtetett, 1Kir 11,7. Józsiás megtisztító tevékenysége a 2Kir 23,13-ban van feljegyezve. Nem kétséges, hogy a dicsőség nem tért vissza a hegyre a Krisztus személyében való egyedülálló megnyilvánulásáig, amikor „láttuk az ő dicsőségét" Jn 1,14. Ezt a látomást nem tartotta titokban, hanem elmondta a fogságban lévőknek; lásd Jel 1,11.