Skip to main content

11.16 A dicsőség visszatérése

OLVASNIVALÓ: 
Ezékiel 43,1-12

A PRÓFÉTÁK ÜZENETE az, hogy az ítélet isteni szükségszerűség, és így Izráel jövőbeli helyreállítása is meg van ígérve az isteni kegyelemben. Ezékiel próféta könyvén véges-végig ezeknek a helyreállító áldásoknak a fényeit lehet látni, de a 40-48. fejezetben részletesen le vannak írva. A romlásnak azokban a távoli napjaiban meg volt engedve Ezékielnek, hogy bizonyságot tegyen a helyreállításról, de a feltételeknek még be kellett teljesedniük, hogy értékelni lehessen a kijelentést: „láss szemeiddel és füleiddel hallj, és figyelmetes légy mindarra, amit mutatok néked", 40,4. Csak ha van egy olyan szolga, aki Isten házának és szolgálatának minden részletét felfogja, akkor alkalmas a szolga, hogy a házat másoknak megmutassa. Valójában a 40-46. fej. biztosítja a helyreállított ház és szolgálat részleteit, és Ezékielnek megmondták, hogy ez Isten lakóhelye lesz népe között az ezeréves béke folyamán a földön, 43,7. A próféta felelős volt azért, hogy „hirdesse a házat", 10. v.

Ez a ház nem hasonlít ahhoz a házhoz, amelyet a Babilonból visszatért foglyok építettek fel Jeruzsálemben, Ezsd 3,12-13, és nem hasonlít ahhoz a templomhoz sem, amelyet Heródes kezdett el és amelynek építése negyvenhat évig tartott, Jn 2,20, Isten dicsősége ugyanis azokhoz az építményekhez nem tért vissza az Olajfák-hegyéről. Azonban húsz évvel azután, hogy Ezékiel látta Isten dicsőségét a Kébár-folyónál az 1. fejezetben, ismét látta ezt a dicsőséget, bizonyságot téve, hogy „az Úr dicsősége bement a házba a kapunak útján, amely néz napkeletre... az Úr dicsősége betöltötte a házat", Ez 43,4-5. Az Úr Jézus az Olajfák-hegyéről emelkedett fel a mennybe, Csel 1,9-12, és ismét a hegyre fog visszatérni, Zak 14,4, amely után dicsősége keletről bemegy Jeruzsálembe. Mennyire más ház lesz ez! Nem fog hasonlítani Salamon templomához, amelyet olyan gyakran bálványimádással szennyeztek be a gonosz királyok; nem lesznek benne hideg, meddő formalitások, amelyek helyt kaptak Heródes frigyládát nélkülöző templomában; ehelyett „A hegy tetején egész határa köröskörül igen szentséges. Ímé, ez a ház törvénye", 43,12.

Ma a helyi gyülekezeteknek kell ezzel a jelleggel rendelkezniük: „ti Isten temploma vagytok és az Isten Szelleme lakik bennetek... az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti", 1Kor 3,16-17. Lásd: Ef 2,21-22; 1Tim 3,15.