Skip to main content

11.18 Bevezetés Dániel próféta könyvéhez

OLVASNIVALÓ: 
Dániel

DÁNIEL KÖNYVÉNEK az a célja, hogy bemutassa a fogságot, üldözést és szenvedést, amely utoljára fog eljönni, Isten menetrendjének lezárásaként. Ez a biztosíték reménységet és bátorítást jelent Isten népének, amely különböző időkben ilyen megpróbáltatásokat kell, hogy elszenvedjen. Rendszerint ilyen helyzetekben, mint betegség, bebörtönöztetés Krisztusért, háborúk és politikai bizonytalanság, nem tudhatjuk igazán, mikor jön el, vagy milyen is lesz a vég; várunk Isten idejére. De miután a Gyülekezet elragadtatott, és amikor a jövő napjainak Isten-népe át kell, hogy menjen a nagy nyomorúságon, akkor a szenvedés eme szakaszának pontos végét ismerniük kell. A Dániel próféta könyve, amely ezt a hírt biztosítja, három szakaszra osztható.

(I.) Dániel, a férfi, 1. fej. Mint Jeruzsálemből származó ifjú, nevelést kapott mind az emberek iskolájában, mind Isten iskolájában. Kibontott zászlókkal haladt útján és így volt felkészülve az Isten szolgálatában eltöltött hosszú életre.

(II.) Dániel, a tolmács, 2-6. fej. Ifjúságától kezdve a nyolcvanas évekig használta Isten Dánielt, hogy az Istentől adott üzeneteket tolmácsolja a királyoknak, amelyeket rendszerint álmok formájában, de egyszer falra írás formájában adott nekik. Ő és társai szenvedtek a hitükért a 3. és 6. fejezetben, de Isten mindig közvetlenül megszabadította őket az élő tüzes kemencéből, illetve az oroszlánok verméből. A 2. fejezetben az álomkép „a pogányok idejének" panorámáját festi meg, Lk 21,24, bemutatva a babiloni, a méd-perzsa, a görög és a római királyságokat a Messiás dicsőségben történő eljövetelének idejéig, amikor létrehozza örök királyságát. Az emberek közti politikai, katonai és vallásos hatalmak összetörnek, amikor majd isteni uralom tölti be a földet.

(III.) Dániel, a látnok, 7-12. fej. Dániel, mint öreg ember, álmokat látott, amelyekhez angyali megfejtés volt szükséges. A 7. fejezetben a 2. fej. négy királysága most Isten szempontjából látható. Vadállatok képviselik azokat, pusztító vadállatok, különösen a negyedik, amely az utolsó időkig vezet el bennünket. A 8. fejezet még két vadállatot mutat be, amelyek elvezetnek a gonosz Szíriai királyhoz, Antiókhosz Epifánészhez, a nagy nyomorúság alatti gonosz vezetők előképéhez. A 10-12. fejezetnek is ugyanaz a célja. A 9. fejezetben Dániel kérésére Gábriel angyal adja meg a 70 hétről szóló próféciát, amely elvezet Izráel nemzeti áldásaihoz.