Skip to main content

11.21 Tanítás egy hitetlen király számára

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 4,1-37

NABUKODONOZOR BIZONYSÁGTÉTELE, 1-9. v. A tanítást akarva, vagy akaratlanul kapja az ember. Mindkét esetben ugyanaz lesz az eredmény, de nagyon nyilvánvalóan különbözik egyik a másiktól. Dániel hajlandó volt tanulni, mint ifjú, 1. fej., és ezért Isten szolgája volt egy életen keresztül. Nabukodonozor nem tanult a 2-3. fej. tapasztalataiból, így Isten nevelése fokozódott vele kapcsolatban. Nyolc évről van szó a 4. fejezetben, amelynek végén a megalázott Nabukodonozor felfogta, hogy mi történt vele. (A 19,25-33. v. harmadik személyben van leírva, mintha túlságosan megrázó lett volna a király számára, hogy személyesen mondja el, így egy másik beszélő adja elő számára.)

Az álom és megfejtése, 10-27. v. Az álom a 10-17. versben szimbolikus formában kezdődik - egy fát kivágnak, de tönkjét a földben hagyják. Az álom utolsó két verse azonban meg van személyesítve úgy, mint amely egy emberre vonatkozik. A király zavarba jött, mint a 2. fejezetben, de továbbra is bölcseiben bízott, mielőtt Dánielt hívatta volna, 6-7. v.; nem tanulta meg a 2. fejezet leckéjét. Az értelmezés annyira félelmetes volt, hogy Dániel nagyon nehéznek találta, hogy azt a királynak megmagyarázza, és azután még megismétli az egész álmot, mintha késlekedne vele, hogy a lényeghez érjen, 19-23. v. A magyarázat hét éves elmezavarról szólt, amely kényszeríteni fogja a királyt annak megértésére, hogy „a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán", 25. v. De a bűnbánat lehetősége fenn volt tartva a királynak.

A megvalósulás és annak hatásai, 28-37. v. Eltelt a megtérésre szánt alkalom egy éve, de az nem következett be. A király Babilon felett szemlélődött, szíve gőggel volt tele, és „még a szó a király szájában volt", amikor bekövetkezett az ítélet, 29-33. v. Valóban, „rettenetes dolog az élő Istennek kezébe esni", Zsid 10,31. A király őrült volt hét évig („hét időig"), 16.23.32 v., amely után elismerte a Magasságos Isten helyzetét és örökkévaló királyságát, 34. v. Sőt, „az én ékességem", „méltóságom", amellyel őrültségét megelőzően rendelkezett, 30. v., nagyobbnak látszott számára azután, ahogyan saját helyzetével és nagyságával dicsekszik, 36. v. Bizonyos értelemben „megtért", de bár megaláztatott, mégis felmagasztalta magát ebben az életben. A hívők alázzák meg magukat ebben az életben, hogy felmagasztaltassanak - nem ebben az életben - hanem a következőben.