Skip to main content

11.22 Bosszúállás azon, aki nem ismeri Istent

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 5,1-31

AZ ELSŐ KIRÁLYSÁG UTOLSÓ ÉJSZAKÁJA, 1-9. v. A neobabiloni királyság 66 esztendeig tartott; Dániel végígélte, több mint 80 esztendős volt, amikor Belsazárt megölték, és a méd Dárius elfoglalta az országot. Bár Babilont ellenségek vették körül, Belsazár tökéletes biztonságban érezhette magát a városon belül, amelyet bevehetetlennek gondolt. Így bálványimádó ünnepet ült 1000 alattvalójával. Isten tervében változnia kellett a királyságnak az ezüst méd-perzsa birodalomra, amely a következő, hogy uralkodjon a pogányok idejében. Isten úgy döntött, hogy akkor cselekszik, amikor a bálványimádás új csúcspontjaként kihozzák Isten házának edényeit a babiloni templomból, 2. v., hogy istentelen tivornyázásra és részegeskedésre használják azokat. A falon lévő írás megdöbbenést keltett a palotában.

Dániel képességének elismerése, 10-16. v. Úgy látszik, hogy Dániel hírneve a nyilvánosságot illetően feledésbe merült, amikor Nabukodonozor meghalt. A királynak asztrológusaihoz való fordulása csupán az ő alkalmatlanságát mutatta; valóban, „a test nem használ semmit", Jn 6,63. Csak a királynő (talán az anyakirálynő) emlékeztette Dániel képességeire, akit gyorsan be is vezettek. Magas hivatalt helyeztek kilátásba számára, de ezt manapság is csak akkor fogadhatja el a hívő ember, ha Isten akarata az.

Dániel utolsó magyarázata, 23-31. v. Senki sem tudta elolvasni, vagy megmagyarázni a falon lévő írást, amely a következő volt: „mn, mn, tql, prsn”. Dániel, akit Isten erre képessé tett, a következőképpen olvasta el: „mene, mene, tekel, ufarszin", és így magyarázta: (I.) „számba vette": a babiloni királyságnak Isten által meghatározott időtartama volt; (II.) „megmérettél": Belsazár élete és politikája hiányt mutatott Isten skáláján, amely igazságosan mért; „A cselekedeteket Ő ítéli meg" 1Sám 2,3; (III.) „eloszlatott": Dániel az „u" jelentését „és"-nek vette, és a „peresz" többes- és egyesszámú alakjával szójátékot csinált. A királyság elosztatott (egyes szám) a médek és a perzsák között a többesszámú mássalhangzók, a „prsn", a médeket a perzsákkal együtt jelentik. Dánielnek azonnal magas tisztségeket adományoztak, mivel Istennek az volt az akarata, hogy azokkal jusson át a következő királyságba. De a királyt megölték és Babilont bevette az ellenség az Eufrátesz kiszáradt medre mentén haladva, amely keresztülfolyt a megerősített városon.