Skip to main content

11.27 Dániel felkészítése az utolsó látomásra

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 10,1-21

A THEOFÁNIA (Istennek látható alakban való megjelenése), 1-9. v. A 10-12. fejezet egymáshoz csatlakozó elbeszélést tartalmaz, azt a látomást, amely Círusz uralkodásának harmadik évében történt, miután a zsidók visszatértek Jeruzsálembe, hogy újjáépítsék a templomot. Dániel lelki és szellemi zavarba jutott, kétségkívül amiatt, hogy az utolsó napok rémtettei ismeretessé váltak számára, de amiatt is, hogy a templom újjáépítése ellenállással és ellenséges indulatokkal találkozott, Ezsd 4,4-6. Három hét múlva Dániel egy férfit látott „gyolcsruhába öltözve", Dán 10,5. Ennek a férfiúnak a leírása a 6. versben messze túlszárnyalja azt, amit angyalnak szoktak adni és a festői leírásban szereplő „ufázi arany, tárzis kő, villám, égő szövétnek, izzó érc", egyértelműen arra utal, hogy az Úr Jézus testté létele előtti megjelenéséről van szó. Csak Dániel látta ezt a látomást, amely fizikai elgyengülését idézte elő, megmutatva neki, hogy segítség és erő csak a mennyből származik.

Angyali megerősítés, 10.16.18. v. Dánielt háromszor érintette meg egy angyal (nem a gyolcsba öltözött férfi, és gondoljuk, hogy Gábriel volt). Amikor az Úr itt volt, megérintett közvetlenül embereket, de az angyalok egyik feladatköre is a következő: „avagy nem szolgáló szellemek-é mindezek, elküldve szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget? Zsid 1,14.

Sátáni ellenállás a nemzetek között, 13-14.20-21. v. Dániel három hétig sanyargatta magát Isten előtt és valószínűleg csodálkozott, hogy miért késik az isteni válasz; vö. 9,20-21. Ellenállás történt „Perzsiának fejedelme" részéről. Ez nem vonatkozhat csupán emberre, minthogy egyetlen angyal egyszer elbánhatott 185000 szíriaival, 2Kir 19,35. Ez a „fejedelem" sokkal inkább a Sátán birodalmából származott. Mihály arkangyal, Júd 9, jön segítségül, mint ahogyan ő fog segíteni, amikor megjelenik, mint az angyali haderők vezére, egyenesen maga a Sátán ellen, Jel 12,7. Később „Görögország fejedelmét" is említi, Dán 10,20, minthogy a Sátán a levegő birodalmának fejedelme és megbízottai vannak mindenütt a nemzetek között. Isten azonban mindenki felett uralkodik, és az Ő angyalai eléggé féken tartják az ellenség hatalmát ahhoz, hogy Isten akarata állandóan megvalósuljon. Ez a látomás készítette fel Dánielt arra, hogy megértse a 11-12. fej. részleteit és bátorítsa az a tény, hogy Isten tartja kézben a hatalmat a nyilvánvalóan ellenséges körülmények ellenére. Ez az igehely bátorítást jelent majd a nagy nyomorúság idején.