Skip to main content

11.29 Bevezetés Hóseás és Ámós próféta könyvéhez

OLVASNIVALÓ: 
Hóseás, Ámos

Hóseás szolgálata hosszú korszakot ölel fel. Júda négy királyának és Izráel egy királyának uralkodása alatt szolgált. Valameddig kortársa volt Ézsaiásnak, Ámósnak és Mikeásnak. Izráelben II. Jeroboám napjaiban és Júdában Azáriás napjaiban gazdasági virágzás, mezőgazdasági fellendülés és katonai biztonság uralkodott, 2Kir 14,23-29; 2Krón 26. Ez a látszólagos „aranykor" hamarosan elvesztette ragyogását a nemzet szellemi hanyatlásában és erkölcsi mélyre süllyedésében. Isten jósága nem vezette őket bűnbánatra. Inkább elfordultak Istentől a bálványokhoz és a föld adományát Baálnak tulajdonították, Hós 2,5-8. Isten ezt szellemi paráznaságnak tekintette, ezzel elkerülhetetlenül együttjárt az eltávolodás és az ítélet.

Jahve szenvedélyes szeretete azonban nem fog végleg megfeledkezni róluk. Vissza fogja őket csábítani magához, de hosszú pusztai megtapasztaláson keresztül. Végül vissza fognak térni első szeretetükhöz és nyíltan hirdetik az igaz Istennel való közösségüket és hozzá való hűségüket, akit annyira megszomorítottak.

Hóseásnak először úgy kellett vinnie hozzájuk ezt az üzenetet, mint élő példázatot. Az első három fejezet ezt mutatja be, a könyv hátralévő része pedig ennek megvilágítása és alkalmazása.

Miközben az üzenet Izráelnek szól, vannak olyan elvek, amelyek jól alkalmazhatóak a mostani napok keresztyénségére.

Ámós ugyanabban a korban élt, mint Hóseás, de más volt az üzenete. Izráelt nem úgy szemlélte, mint hűtlen feleséget, hanem, mint egy nemzetet a sok közül, 9,7. Ámós bemutatja, hogy minden nemzet felelős Istennek és ő meg fogja ítélni őket, 1,3-2,16. Ha Izráel örült ellenségei megítélésének, ez az öröm rövid életű volt, mert a próféta meghökkentette a népet annak hirdetésével, hogy mivel különlegesen kiváltságos helyzetben voltak, súlyos büntetésben lesz részük, minthogy vétkeztek a világosság ellen, 3,1-től.

A nemzeti bűnök nemcsak jövőbeli ítéleteket hoznak, hanem nemzeti bajokat is. Ezek a nyomorúságok „az oroszlán ordításai", hogy megriasszák a nemzetet, hogy küszöbön áll az ítélet és felhívják őket bűnbánatra. Ennek a bűnbánatnak Őszintének kell lennie. Üres szertartások nem hárítják el az ítéletet Ez Ámós üzenete, amely feltárja Jahve rendíthetetlen és általánosan alkalmazott igazságát. De ez nem reménység nélküli dolog. Végül az Úr visszahozza a fogságból Izráelt, és sohasem űzik el onnan őket többé.