Skip to main content

12.02 Viszonzatlan szeretet

OLVASNIVALÓ: 
Hóseás 10,1-12,14

Az elfajzott szőlőtő: 10,1. Isten elplántálta Izráelt, mint szőlőtőt, hogy gyümölcsöt teremjen neki és a nemzeteknek, Zsolt 80,8-12. A nemzet ezt a szándékot megrontotta öntetszelgéssel és Isten ajándékait arra használta, hogy továbbadja azokat bálványainak. Egy nap megjelenik majd az Igazi Szőlőtő, hogy teljesítse az isteni célt, Jn 15,1. Isten végső céljait nem lehet meggátolni!

Megosztott odaadás: 10,2. Izráel megpróbált megalkudni a bálványimádással úgy, hogy azt vallotta, hogy ismeri Istent, 8,2. Isten és a gonosz azonban kölcsönösen kizárja egymást! 1Kor 10,21.

Eltávozott istenségek: 10,5. A „nem istenekhez" fordultak, de amikor segítségre volt szükségük, remegtek a feltételezett védelmezőiktől várható biztonság miatt!

Az ország elpusztulása: 10,8. Az asszírok jönni fognak és kifosztják őket. Kétségbeesés lesz a részük és inkább a hirtelen halál után kiáltanak majd, minthogy hosszúra nyúló fogságot viseljenek el; vö. Jel 6,15-17. Istennek mindig van a kétségbeesésnél jobb választási lehetősége!

A határozott reménység: 10,12. Nincs veszve minden! A próféta felszólít az önmaguk megítélésének új szántására, hogy megszólaljon a lelkiismeret Isten Igéjének megfelelően, amíg még van idő; vö. Zsolt 32,6. Isten ítélete önmagunk megítélésével elfordítható! 1Kor 11,31.

A harc napja: 10,14-15. A közeledő asszír hadsereg mennydörgő robaja ijesztően hangzik. Isten irgalma időt ad a megtérésre, de ha elutasítják, a bűn zsoldja elengedhetetlen!

Az isteni kiválasztás: 10,14-15. Jahve most úgy beszél, mint Atya, viszonzatlan szeretettel. Gyengéden felemelte őket, mint egy kisded-nemzetet, miközben első tántorgó lépéseiket megtették, 3. v. Mindeme szeretet ellenére azonban ők elhajlottak.

Az isteni szeretet: 11,8. Isten igazsága büntetést kíván, de szeretete arra vágyik, hogy megmentse őket! Meg fogja tisztítani őket, de nem teszi semmivé őket, mint a síkságok városait. Fenyíteni fog, de pusztítani nem, 9. v.

Isteni közbelépés: 11,10-11. Izráel meghallja majd még az Úr ellenállhatatlan hívását. Megszabadítja még őket ellenségeiktől és száműzetésükből. Isten nem fogja végleg elhagyni az övéit!

Csalárdságuk: 11,12-12,14. Becstelenség, könnyelműség és hűtlenség jellemezte őket, 11,12; 12,1, Kánaán útjaira tértek, 7. v. Isten Jákobbal való bánásmódjának az alapja a visszatérésre való felszólítás, 2-13. v. Ennek a példának ellenére ők gonoszul ingerelték Jahvet, még vérontás felelőssége is van rajtuk; 14. v. Ezért ezt a vétket rájuk szárítja. Van még azonban egy másik tanulság is. Isten a meg nem térőt nem fogja feloldozni!

 

1Kor 10. 21 Nem ihatjátok az Úr poharát és az ördögök poharát, nem lehettek az Úr asztalának és az ördögök asztalának részesei.
1Kor 11. 31 Mert ha mi magunk elítélnénk magunkat, nem esnénk ítélet alá. 32 De amikor az Úr ítél meg minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne kárhozzunk.
Jn 15. 1 Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlőműves.