Skip to main content

12.03 Törvényszegés és helyreállítás

OLVASNIVALÓ: 
Hóseás 13,1-14,9

Szomorú átmenetel történt a kiválóság helyzetéből a halál helyzetébe, amikor Efraim, mint vezető, átpártolt Baál imádásához.

Ahogyan Efraim istenei csak saját kezének múlandó csinálmányai voltak, 2. v., úgy fog eltűnni az előkelő törzs is, 3. v. Az emberek imádatuk tárgyához hasonlóak lesznek! vö. 2Kor 3,18

Szigorú figyelmeztetést intéz hozzájuk, 4-5. v. Alig jutottak hozzá Isten jótéteményeihez, máris elfelejtkeztek róla, 6. v. Így ítéletet vonnak önmagukra. Csendben, hirtelen és haraggal tönkre fogja tenni őket, 7-8. v. Meg kell tanulniuk, hogy Isten megvetése büntetést von maga után az Ő részéről! Ez az ítélet valójában önpusztítás, 9. v. Mégis van Jahveban segítség és reménység, de csak ha térdet hajtanak szuverenitása előtt, 10. v. Vád alá helyezték, az ügyet lezárták, meg van minden bizonyíték és fel van jegyezve a bűntény, 12. v.

A halál fájdalmai lepik meg, mint azt az asszonyt, aki megpróbál világra hozni egy gyermeket, amely nem akar természetes úton megszületni, 13. v.

Hirtelen kijelentés szakad fel Jahve szívéből, most nem, mint bírótól, hanem mint szabadítótól. A haláltól elveszi zsákmányát. Az Úr úgy fogja előhozni a nemzetet, mint újonnan születettet, még a halál helyzetéből is, és szándékaitól nem fog eltérni, 14. v.; vö. Ézs 25,8; 1Kor 15,55. Izráel és Samária kíméletlen elpusztítását jövendöli a közeljövőben, Isten elleni lázadásuk miatt, 15.16. v. Amikor Jákob Izráelnek neveztetett, visszatért, „a nap felkelt rajta", 1Móz 32,31. Így, amikor végül visszatér a nemzet, az Ő szeretetének napfényében fog járni. Ha majd vissza térnek, megtérnek és őszintén elismétlik a bűnvallás, ráhagyatkozás és bizalom elfogadható szavait, 14,2-3.8, akkor az Úr gyógyítással, szeretettel és gazdag áldással fog válaszolni, 4-7. v. Akkor Efraim („kettős gyümölcs") megismeri majd a szilárd meggyökerezést, 6. v. a termékenység kiterjedését, 7. v., a szépség ragyogását, 7. v., és az illatozó befogadás örömét a nemzetek között, 7b.8b. Az egész prófécia összefoglalását az utolsó vers tartalmazza. Igazak az Úrnak utai. Az igazak engedelmesen, bölcsen és megfontoltan járnak azokon, és áldottak, szüntelenül növekedve azok ismeretében. Az istentelenek azt az utat keménynek, és Isten büntetését nehéznek fogják találni. Kerüld tehát a gonosz utat és szeresd az igaz Istent!

 

2Kor 3. 18 Mi pedig az Úr dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal tükrözzük, és az Úr Lelke dicsőségről dicsőségre ugyanarra a képre formál át minket.
Ézs 25. 8 elnyeli a halált örökre. Az ÚR, az én Istenem minden arcról letörli a könnyet, és eltávolítja népe gyalázatát az egész földről, mert maga az ÚR szólt.
1Kor 15. 55 Halál, hol a te diadalmad? Halál, hol a te fullánkod?
1Móz 32. 31 És a nap már fölkelt, amint elment Penúél mellett, ő pedig sántított a csípőjére.