Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
Abdiás 1-21

EDOM A PRÓFÉTA ítéletes üzenetének célpontja. Az ÓSZ-nek ez a legrövidebb könyve nem tartalmaz sem vigaszt, sem reménységet Isten népének engesztelhetetlen ellensége számára, Ez 35,5. Mégis Ézsau volt az ősapjuknak, Jákobnak ikertestvére, 1Móz 25,25; 27,41. A prófécia dátuma nem elég biztos. Nem lehetünk biztosak benne, hogy Jeruzsálem elestét látva, vagy arra visszatekintve írta-e; Jer 49,9.14-16. Mindazáltal Edóm megítélésének oka világos. Gőgje, önteltsége és szégyenteljes közömbössége hozza rá a végleges pusztulást, Abd 3-6. Senki sem fog megmenekülni. Isten fel fogja használni szomszédait és szövetségeseit, hogy kiűzze őket országukból (az ÚSZ-ben: Idumea). Az Úr maga fogja lerombolni világi bölcsességüket és megrémíteni vitézeiket, 8-9. v. A hírnév, mint „bölcsé", elvész. Szívtelen magatartásuk részletei következnek, 10-14. v. Amikor Jeruzsálemet Nabukodonozor bevette és leromboltatta, Edóm bíztatta a támadókat, Zsolt 137,7. Izráel fájdalmára érzéketlen módon ők is igényt tartottak a zsákmányra, Abd 11. Gyönyörködtek a nép szerencsétlenségében, 12. v., és szadista gyönyörrel szemlélték bánatát, 13. v. Szívtelen útonállásuk, hogy megakadályozzák a népesség elmenekülését és biztosítsák fogságba kerülésüket, megvetésre méltó rosszindulat volt, 2Kir 25,4-6. Ők, valamint minden nemzet ítéletre kerül majd Isten népével való bánásmódja miatt, Abd 15; Mt 25,31-46; Zak 2,8. Edóm nem engedett Izraelnek átvonulást, sem vizet nem adott neki, 4Móz 20,14-21. Isten haragjának poharát fogják inni és eltűnnek a földről, Abd 16; Jer 25,15-16. Edóm számára nem volt menekvés. Isten népének maradéka azonban végül meg fog menekülni a nagy nyomorúság idején, Abd 17. A Hámánok, Heródesek és Hitlerek gonosz szándékai mindig meghiúsulnak. Isten meg fog védeni egy maradékot a bitófáktól, a fegyvertől és az égetőkemencéktől, és végül visszajuttatja őket birtokukba, 17. v. Akkor a királyság, amely hosszú ideig megosztott volt, újra egy lesz. Szent buzgalomtól égve megszűnik a múltból visszamaradt ellenállásuk, 18. v. Az Úr szava biztosítja ezt. Minden területet visszanyernek és birtokba vesznek, 19-20. v. Istentől kijelölt „Józsuék" fogják kormányozni a nemzetet Isten uralma alatt; vö. Bír 3,9; 2Kir 13,5. Izráel maga, mint nemzet, megtalálhatja erőforrását és megelégülését magában Jahveban, mint tulajdonosban és Uralkodóban!