Skip to main content

12.11 Az ige és a viharos szél

OLVASNIVALÓ: 
Jónás 1,1-16

JÓNÁS EGYIKE a korai prófétáknak, 2Kir 14,25. Valószínűleg öreg ember volt már, amikor azt a megbízást kapta, hogy menjen Ninivébe, az asszírok fővárosába, akiknek kegyetlen hordái Izráel közismert ellenségei voltak. Jónás ismerte Istenét és azt, hogy gyönyörködik az irgalmasságban, 4,2. Így, amikor megkapta az Úr parancsát, hogy kiáltson „a nagy város" gonoszsága ellen, úgy döntött, hogy leköszön megbízatásáról, 1,3. Minthogy jól ismerte a zsoltárokat, tudta, hogy nem tud elmenekülni Isten mindentudása elől; vö. Zsolt 139. Úgy hitte azonban, hogy megszökik a kötelesség teljesítése elől, mint valamilyen szolga az urától. Tudta, hogy ha a niniveiek megtérnek prédikálására, az Úr haragja elfordul majd róluk, és nem igazán akarta, hogy népének ellensége megmeneküljön. Így elmenekült a feladat elől, utat talált a szökésre, és „megadva a hajóbért", nem nagyon gondolta engedetlenségének igazi árát. Most a csodák sorozata kezdődik el, amelyeket Isten cselekedett, hogy elérje engedetlen szolgájának helyreállítását. Nem igazán könnyű „nyugdíjba vonulni" a Királyi Szolgálatból, különösen engedetlenség útján. Az Úr nem fog tétlenül ülni és nézni az övéi valamelyikének eltávozását, anélkül, hogy közbelépne. Az Úr „nagy szelet bocsátott a tengerre", 1,4. A keletkezett vihar még azokat a tapasztalt tengerészeket is (szó szerint: „vén tengeri medvéket") félelemmel töltötte el, és arra indította őket, hogy különböző pogány isteneikhez kiáltsanak, 1,5. Jónás a hajó aljában mély álomba merült. Ez bizonyára nem közömbösség volt, hanem egy másik szökés, menekülés a valóság elől. Miután a hitetlen ember felszólítása ébresztette fel, hogy imádkozzon (szomorú állapot!), sorsot vetettek, és egy másik csoda eredményeképpen a sorsvetés Jónást jelölte ki, 1,7. Alapos kikérdezés után a hallgatag szolga végül is bizonyságot tesz hitéről, 1,8-9. Most már tudta, hogy nem szökhet el az Úr keze elől, és megvallja, hogy halált érdemel. Önmagát megítélve a halálos ítéletet mondja ki. Ennek ellenére a tenger nemeslelkű emberei mindent megtesznek, hogy megmentsék önmagukat és Jónást. Az ő magatartásuk újabb vád volt Jónás ellen. A pogány tengerészek méltányolták az emberi élet értékét, és hogy az ember vére drága az Úr előtt, 1,14. Mikor minden hiába volt, bedobták Jónást a tengerbe. A bekövetkező elcsendesedés bizonyította számukra, hogy helyesen cselekedtek, és az Úr félelme ösztönözte áldozatukat és engedelmességüket. Az Úr szolgája számára súlyos dolog kibújni feladata alól. Szomorú az is, amikor mély alvás, vétkes hallgatás van, és nemeslelkű bűnösöknek kell megfeddeniük a hívőt.