Skip to main content

12.11 Bevezetés Jónás és Náhum próféta könyvéhez

OLVASNIVALÓ: 
Jónás, Náhum

EZ A KÉT PRÓFÉTA azzal volt megbízva, hogy ugyanannak a pogány népnek, az asszíroknak szolgáljon. Mintegy századnyi távolságban éltek egymástól, és bár üzenetük egyaránt ítélettel foglalkozott, ezeknek teljesen különböző volt a célja. Jónás üzenete olyan eredményeket hozott, amelyek feltárták Isten kegyelmének mértékét a bűnösök iránt. Náhum üzenete Isten ítéletének végrehajtását mutatja be a meg nem térő felett. Jónásnál tehát Isten kegyelmét látjuk, Náhumnál pedig uralkodását. Jónás napjainak Ninivéje számára még helye volt a bűnbánatnak. Náhum napjaiban már túl késő volt erre, úgy, hogy a próféta nem azért lett elküldve, hogy figyelmeztesse Ninivét, mint Jónás, hanem azért, hogy vigasztalja Júdát ellenségei elkerülhetetlen bukásának hirdetésével. Jónásnál a figyelmeztetés szava van. Náhumnál a jajnak a szava van. Jónásnál Isten könyörületről beszél, Náhumnál büntetésről. Jónásnál az Úr Ninivének „a nagy városnak" nagyságáról és tekintélyéről beszél, 1,2. Náhumon keresztül „a vérszopó városnak", 3,1, vétkéről és gonoszságáról beszél. Jónásnál az Úr az irgalmát érvényesíti, Náhumnál bosszúját. Jónásnál főleg a prófétáról és megtapasztalásáról olvasunk, valamint az Úr szuverenitásáról, hatalomban és megmentésben. Náhumnál főleg a próféciáról olvasunk, valamint az Úr szuverenitásáról hatalomban és ítéletben. Jónás maga válik élő próféciává, jellegzetesen képviselve Izráelt, mint Jahve jövendölésének hordozóját az egész világ számára. Minthogy Izráel küldetése nyílt engedetlenség miatt meghiúsult, elnyelte őt a halál helye és eltűnt a nemzetek tengerében. Aztán Isten kegyelme és hatalma által újra előjön, és újra megbízást kap, hogy beteljesítse az isteni akaratot és ezt cselekedve bemutassa Isten szívét. Jónás az Úr Jézus egyedülálló előképe is az Ő helyettesítő halálában, eltemetésében és feltámadásában, Mt 19,39-től. Náhum („vigasz") nem jelent vigasztalást Júda ellenségeinek, de üzenetével vigaszt visz Isten népének. Míg Jónás Isten hatalmát a természetben tapasztalta meg, Náhum hirdette azt. Jónás visszatükrözhette Isten kegyelmének napját is, amikor az Úr Igéje majd mindenkihez elér, és Isten „megbocsátásra kész" lesz, Náhum az Úrnak azt a napját tükrözheti vissza, amikor Isten haragja zúdul majd minden ellenségére amiatt, ahogyan az Övéivel bántak.