Skip to main content

12.12 A nagy hal és a figyelmeztetés

OLVASNIVALÓ: 
Jónás 1,17-3,10

AMIKOR A TENGERÉSZEK látták Jónás eltűnését a dühöngő tengerben, nyilván feltételezték, hogy szomorú vége lett. Az Úr azonban „elrendelte" menekülésének eszközét; hogy bálna volt-e, vagy cápa, nem lényeges. Az Urat sohasem éri meglepetés, hanem minden válságos helyzetben gondoskodni tud az övéiről. Minden dolog ellenőrzése alatt van, a szél, a sorsvetés, a hal, annak mérete és helyzete. Isten tervei meg fognak valósulni.

Jónás egy bizonyos kiábrázolása Izráelnek, amely engedetlenség által elbukott kötelességeinek teljesítésében a világ felé, mint Jahve igazi tanúja, Ézs 43,10. Ennek következtében szétszóródott a nemzetek közt, 5Móz 4,27. Ott azonban csodálatosan megtartva újra előlép majd, és beteljesíti elhívatását, Jer 30,11; Ézs 60,1-3 stb.

Jónás azonban mélységes igazságot mutat be. Az Úr Jézus utalt őrá, mint egyetlen jelre, amely a hitetlen írástudóknak és farizeusoknak adatott az Ő haláláról, eltemetéséről és feltámadásáról, Mt 12,38-40. Így a Jón 2-ben egy futó pillantást vethetünk az Üdvözítő mély szenvedéseire Isten haragjának áradatában és hullámaiban. Jónás, a zsoltárokat visszhangozva elismeri, hogy az ember keze mögött Isten keze van: „vetettél" engem..., „örvényeid és habjaid", 2,4. Az Úr Jézus jól tudta, hogy az ember büntető keze mögött az isteni igazság keze volt; vö. Mk 4,41; Zak 13,7; Mt 27,46. Míg Jónásnak saját bűnei árát kellett fizetnie, 2,9, szeretett Urunk, az engedelmes Szolga a miénket fizette, önként, 1Pt 1,18-19 stb. Midőn az isteni szándék megvalósult, az Úr elintézte, hogy a hal kivesse Jónást a szárazföldre, 2,11. Jónás, miután újra megbízatást kap, jellé válik a niniveieknek. Rövid volt, merész, nyers és sürgető; ez nem nagyon volt a jó hírek evangéliuma, 3,4. Mégis elérte a kívánt hatást. Az egész város bűnbánatot tartott. A bűnösök bűnbánata nem csupán bűntudat, vagy meggondolás; magában foglalja az életvitel megváltoztatását is, 3,10; vö. 1Tesz 1,9.

Jónás megbánta bűnét és vitte Isten üzenetét. Ninive megtért és megnyerte Isten irgalmát. Azt olvassuk, hogy „megbánta az Isten", 3,10. Vagyis elfordult az ítélettől az irgalomhoz. Jónás megtanulta, hogy Isten sohasem felekezeti vagy nemzeti. Ő Istene a pogányoknak is, Róm 3,29. Szereti a bűnös világot.

Ézs 43. 10 Ti vagytok a tanúim, mondja az ÚR, és szolgáim, akiket kiválasztottam, hogy megismerjetek, és higgyetek nekem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem jött létre isten, és utánam sem lesz soha.
5Móz 4. 27 Szétszór titeket az ÚR a népek közé, és csak kevesen maradtok meg azok között a népek között, amelyek közé az ÚR szór benneteket.