Skip to main content

12.15 Békesség egy személyben

OLVASNIVALÓ: 
Mikeás 3,1-5,15

A PRÓFÉTA második felhívása a hatalmasok kapzsisága ellen szól. A fejedelmek igazságtalanul uralkodtak. Nyomorgatták a szegényt, 3,1-3. Nem mutattak irgalmat, nem fognak kapni semmit. 

A próféták szolgálatukat kereseti lehetőséggé alacsonyították. Azt prófétálták, amit a fizető emberek hallani akartak, és hadat indítottak az ellen, aki ebben nem vett részt, 3,5. Sötétséget szolgáltattak, sötétségben fognak lakni, 3,6-7. Mikeás nem ilyen volt, 3,8. A papok osztoztak a kapzsiságban, így osztozni fognak az ítéletben is, 3,11. Ezek a vezetők nagyon tévelyegtek. Építési programjuk nem egyenes úton szerzett nyereségre volt alapozva, 3,10. Azt színlelték, hogy a népet Istenért szolgálják, de valójában nyereségért szolgálták, 3,11. Feltételezték Isten jelenlétét, miközben tekintetétől elfordultak, 3,4.11. Feltételezték, hogy mentesek az ítélettől, miközben a pusztulás már közeledett, 3,11-12. „Azonban" van reménység, 4,1. El fog jönni a Királyság, 4,8. Akkor a nemzet nemzetközi elismerést, 4,2, nemzeti békét, 4,3, békességet családi körben, 4,4-5, és Istennel szellemileg megújult békességet, 4,6-8, fog élvezni. „Most" azonban elkerülhetetlen fájdalmat fognak megismerni, 4,9-11. „De" Isten gondolatai mások, mint ellenségeiké. Ő dicsőséges jövendőt határozott el, 4,12-13. Először fel kell készülniük egy ostromra, amely hatalmasaik megalázásában fog kiteljesedni, 5,1; 2Kir 25. „De" el fog jönni egy Uralkodó számukra, aki öröktől fogva van, Mik 5,2. Mivel az Uralkodó a kis Betlehemből fog eljönni, és nem Jeruzsálemből, az csak azt jelenthette, hogy Dávid háza nehéz időket él át, hiszen egy másik hatalom uralmának lesz alávetve. A csodálatos születés, amelyet korábban már megjövendöltek, Ézs 7,14, életre kelti azt a programot, amely által Júda szétszórt maradéka egy napon csatlakozni fog újra Izráelhez az országban, Ézs 11,12. Uralkodni fog, megdicsőül és nagy lesz, Mik 5,4. Ő a megszemélyesített béke, Ézs 9,6. Ő fogja megvédeni és megszabadítani Izráelt, és gyönyörűséggé teszi a nemzetek között, amilyen a harmat a kiszáradt talajnak, megrettenti ellenségeit is, mint oroszlán a nyájak között, Mik 5,5-9. Amikor végül ellenségei kivágatnak, sorra kerül a végleges leszerelés, 5,10-11, a megtisztítás a bálványimádás minden nyomától, 5,12-14; vö. Kol 3.5, valamint a végső ítélet a pogányokon. Semmi sem fogja soha többé megrontani a Békesség Fejedelmének dicsőséges uralkodását népe felett.