Skip to main content

12.17 A bosszú érvényesítése

OLVASNIVALÓ: 
Náhum 1,1-3,19

EZ A PRÓFÉCIA kiegészítés Jónáséhoz, amely egy századdal előbb történt. A bűnöket, amelyeket akkor megbántak, később megbánás nélkül követték el. Náhum üzenete Júdának szól, annak nagy ellenségével kapcsolatban. Teherként nehezedik rá, és megmarad könyvként, minthogy ez Jahve kijelentése, akinek meg kell ítélnie a bűnt, 1,1. A próféta Isten jellemének bemutatásával kezdi, ő „féltékeny", vagyis „féltőn szerető", 5Móz 6,15. A bosszúra való háromszoros hivatkozás megerősíti annak elhatározott voltát, Náh 1,2. Hosszú éveken keresztül várt az ítélet végrehajtásával, bemutatva, hogy késedelmes a haragra. Amikor haragszik, a természet erői megmozdulnak, 1,3-6. Az ember nem vétkezhet büntetlenül, a megtorlás napja biztosan eljön majd. Meg fogja kímélni az övéit, de megbünteti a gonosztevőt, 1,7-8. Júdát biztosítja, hogy ellensége pusztulásra van szánva, 1,9-10. Bár kegyetlenül megtámadták, Jahve véget fog vetni szenvedésének és aljas ellenségét meg fogja büntetni, 1,11-14; vö. 2Kir 18,30-35. Mivel békességüknek evangéliuma már úton van, folytatni fogják szellemi szolgálataikat és teljesíteni fogják megbízatásaikat, Náh 1,15; vö. Róm 10,15. Ninive bukását szemléletesen ábrázolja. Izráelt, mint szőlőtőt, lecsupaszították, 2,2, de dicsősége helyreáll majd. Ninive támadóinak dárdahegyei már elérik a külvárosokat, 2,3-4. A védők megzavarodnak, a belső város biztonságába hátrálnak, az ellenség pedig megnyitja a folyóvizek kapuit és a várost elárasztják, 2,5-6. A lakosság menekül, semmibe véve a katonai parancsokat, hogy álljanak meg, és fogságba kerülnek, 2,7-8. A várost kifosztják. A nép reszket, 2,9-10. Ahogyan az asszírok oroszlánként téptek, úgy fogják fiatal oroszlánok enni halottaik tetemét, 2,11-12. Szembeszálltak az Úrral, most Ő tör rájuk. A csatának vége. Pusztított a tűz és áradat. Mindenütt iszap, hamu, halál és csend uralkodik, 2,13. Ezt az isteni bosszúállást gonoszságuk nagyságának megfelelően hajtották végre. Ninive háborús zsákmányokra épült, 3,1-13. Rútsága ki lesz téve a népek gyalázatának, 3,5-7. Reménység nélküli város. Sokasága, erődítményei és szövetségesei együtt sem tudták megvédeni, 3,8-10. Kifosztva, lemészárolva, elárulva és szétszóratva utálat tárgyává lesz a nemzetek között, 3,11-19. Vegye ezt figyelembe minden nemzet, amely elfelejtkezik Istenről! „Jaj annak az országnak, hamar prédává válik, ahol felgyűlik a gazdagság, és az emberek elkorcsosulnak".