Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
Sofoniás 1,1-3,20

SOFÓNIÁS nagy témája „az Úr napja". Az általános ítélet leírásával kezdi, 1,2-3; vö. Róm 8,20. Az Úr foglalkozni fog Júdával „is", megítélve a Baál imádóit, akik megmaradtak Jósiás reformja után, a bálványpapokkal együtt, 1,4; vö, 2Kir 23,5. A csillagimádók, és azok, akik az Isten-imádatot összekeverik a maguk császárkultuszával, meg fogják érezni haragját, 1,5. Az elfordulók és a közömbösök nem fognak megmenekülni, 1,6. Hallgass az Isten előtt! Az egész föld bírája megjelenni készül. Népét újra fel kell áldoznia a nemzetek oltárán, mert azok összegyűltek megöletésre, 1,7. Az ítéletnek saját népén kell kezdődnie. Ellene elkövetett bűneik miatt. Mindenki megítéltetik a nemzeten belül; fejedelmek, idegenek és azok, akik hozzájuk hasonlóan erőszakosak, a vallás képviselői, 1,8-9, a kereskedők, és a vallás nélküliek, mind ítélet alá kerülnek, 1,11-13. A próféta túllát a végső időn. Érzékeli annak sietését, és hallja közeledését, 1,14. Nyomorúság, pusztulás, sötétség, por és az emésztő tűz drámai módon írja le „az Úr haragjának napját", 1,15-18. Az elkerülhetetlen ítélet feltárja Isten szent gyűlöletét a bűnnel szemben, minden formában és minden helyen. A nagy kiváltság nehéz büntetést jelent. Júda és Jeruzsálem, amelyek olyan áldottak az isteni kijelentés révén, kell, hogy szégyenteljes bűnükben elszenvedjék Isten megtorlását, 2,1. Az Úr irgalma helyt ad a megtérésnek, 2,2-3; vö, Zsolt 32,6; Jel 2,21 stb. Ha nincs bűnbánat, nincs menekvés, Jel 2,16. Ezt követően ítélet zúdul a nemzetekre Isten népe elleni bűneik miatt, Sof 2,4-15. Természetes betegség és katonai megszállás következtében romlásba dőlnek, elburjánzik a gaz és vadállatokkal és madarakkal népesül majd be a föld. Ezután a megátalkodott Jeruzsálem válik a harag középpontjává, hűtlen erkölcstelensége miatt, 3,1. A múlt tanulságait semmibe véve vezetői meggyalázták Isten szent törvényét, 3,2-4. Az Úr leverte ellenségeiket, de ők a békét annál nagyobb bűnre használták fel, 3,5-7. Így minden nemzettel együtt el kell tűrniük az Ő tüzét, 3,8. De a tűz elmúlik majd, és a csendes hamvakból az Úr előhozza majd az új élet zöld sarjait. Bábel a visszájára fordul, és az imádat tiszta ajakkal fog hangzani, 3,9. Izráel örvendezni fog és Jahve az övék lesz, öröme lesz bennük csendes szeretettel és éneklő örvendezéssel, és sohasem fogják elhagyni Őt, 3,10-20. Halleluja! Micsoda Üdvözítő!