Skip to main content

12.21 Bevezetés Aggeus, Zakariás és Malakiás könyvéhez

OLVASNIVALÓ: 
Aggeus, Zakariás, Malakiás

AMIKOR CÍRUSZ, Perzsia királya átvette a Babiloni Birodalmat, azzal kellett volna foglalkoznia, hogy megalapozza uralmát. De uralkodásának legelső évében Isten arra indította, hogy megengedje a zsidók maradékának, hogy visszatérjenek Jeruzsálembe, és segítse őket. Ez volt a prófétai szó beteljesedése, Jer 25,12; 29,10; Ézs 45; 2Krón 36,22; Ezsd 1. Micsoda hatalmas és szabadító az Isten, hogy arra indít egy pogány kényúrt, hogy kedvezzen a foglyok egy megvetett csoportjának! Bizony, az ilyen Isten megtehette ezt, hogy beteljesítse szándékait.

Miután a maradék visszatért hazájába, oltárt állított fel, és lerakta a templom alapjait Jeruzsálemben, Ezsd 3. A munka az ellenségeskedés miatt abbamaradt, Ezsd 4. Jelentős, hogy ugyanabban az időben az idős Dániel Babilonban nagy szükségét érezte az imádkozásnak. A Sátán igen aktív volt, hogy akadályozza az imádságot, valamint a munkát, Dán 10.

Hozzávetőleg 14 évvel később Isten elküldte az első fogság utáni prófétákat, Aggeust és Zakariást. Ők „jó és vigasztaló szavakkal" jöttek, hogy biztassák Zorobábelt (Dávid házából), valamint Józsuát (a főpapot), hogy indítsák újra a munkát, Ezsd 5. A templomot befejezték Kr. e. 516-ban, Ezsd 6.

Hozzávetőleg egy évszázaddal később Malakiás beszél az Úr üzenetéről. Neve ezt jelenti: „küldöttem". Történetileg az ő könyve fejezte be az ÓSZ-i Szentírás kánonját. Ehhez a hiteles kötethez nem tettek hozzá, amíg az ÚSZ-i Szentírás első kötete 400 évvel később meg nem jelent.

Ahogyan az ihlető Szellem szólt a korábbi írókon keresztül is, ugyanúgy ezt folytatja ennél a három utolsó prófétánál. Az eljövendő Messiásra, az Úr Jézusra prófétailag például úgy hivatkoztak, mint minden nemzet óhajára, Agg 2,6.7; a Küldöttre, Zak 2,8.11; az én szolgámra, Csemetére, 3,8; egy férfiúra, a Csemetére, 6,11; a kőre, 3,9; a pap-Királyra, 6,13; a királyra, aki alázatos, mégis övé a világuralom, 9,9-10; az átszegezettre, 12,10; az Úrra, aki eljön az Olajfák-hegyére, 14,4; a szövetségnek követére, valamint a Napra, Mal 3,1; 4,2.

Aggeus öt üzenete néhány hónapot ölel fel, bár együtt dolgozott a néppel mintegy négy éven át. Zakariás dátummal ellátott szolgálata két évre terjed, bár lehet, hogy a 9-14. fejezeteket sokkal később írta.