Skip to main content

12.26 Repülő tekercs és asszony a mérőedényben

OLVASNIVALÓ: 
Zakariás 5,1-11

A HATODIK LÁTOMÁSBAN a repülő könyv, 1-4. v., a törvényt jelenti, valamint annak átkát, ha megszegik. A Sinai-hegyen adott két kőtábla parancsolatokat tartalmazott mind Istennel, mind emberrel kapcsolatosan. Itt a könyvtekercs két oldala azonos felosztású parancsolatot tartalmaz mindegyik kőtábláról, 3. v. Urunk beszélt a parancsról, hogy szeressük Istent, valamint az ember szeretésének parancsáról, mint olyanokról, amelyektől az egész törvény függ, Mt 22,37-40. A könyvtekercs méretei azonosak a szent sátorban lévő szentélyével, valamint a templom előcsarnokáéval. Ez utalhat egyrészt Isten szentségének igényeire, másrészt a nemzetekre történő alkalmazásra - jelentheti „az Ő templomáért való bosszúállását", Jer 50,28. Amikor a templomot építik, emlékezniük kell az erkölcsi követelményekre, amelyek együttjárnak a templommal, mert a korábbi templomban hiába bizakodtak, Jer 7,4.

A formaságokhoz ragaszkodók, amilyen Pál is volt egykor, nem nagyon érzékelik a szívhez szóló jellegét annak a törvénynek, amellyel dicsekszenek. Pál feddhetetlennek hitte magát, amíg a törvény a maga belső hatalmával nem jött el. Ez megölte, mert általa eljött a bűn bűnösségének teljes ismerete. „Mert akik a törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt vannak". De „Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén érettünk", Gal 3,10.13; Róm 7,7.10.24. A hívő ember nem a törvénynek való engedelmesség által igazult meg. Még sincs törvény nélkül, minthogy Krisztus rabszolgája, akinek parancsait meg fogja tartani, mert azok szívének tábláira vannak felírva, Jn 14,15.23; 15,14; 1Kor 9,21; 2Kor 3,3. Így lesz majd Izráellel is, amikor végül kegyelem által benne lesz az új szövetség javaiban, Jer 31,31-34.

A hetedik látomásban a mérőedényben lévő asszony, 5-11. v., Babilont jelképezi, ahonnan a nép visszatért, 11. v. A nemzet maradéka visszatért Babilonból, de Babilontól nem szabadultak meg teljesen! Az elmúlt élet veszedelmes öltözékeit le kell vetni és felöltözni az új élet ruhakészletébe, Kol 3,8-14. Babilon kezdettől fogva vonzerőt gyakorolt az emberekre, 1Móz 11,1-9. Találóan van úgy leírva, mint „paráznák anyja". Zakariás előre látja pusztulásának egyik szakaszát, amely teljesen a Jel 17-ben van igazolva. „Fussatok ki belőle én népem", Jel 18,4. „Szabadítsd ki magadat", Zak 2,7.